Novembarski seminari za karijerne praktičare u obrazovanju

U cilju podrške nastavnicima i stručnim saradnicima u razvijanju kompetencija za osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti karijernog vođenja u osnovnim i srednjim školama, nacionalni Euroguidance i Europass centri u novembru organizuju dva akreditovana seminara. 

Akreditovani seminar pod nazivom „Priprema učenika za tržište rada – samoprocena veština i predstavljanje poslodavcima” održaće se 14. novembra 2023. godine, u prostorijama Fondacije Tempus (Žabljačka 12, Beograd).  Obuka je akreditovana kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja pod kataloškim brojem 138 i nosi 8 bodova.    Više informacija o seminaru može se pronaći ovde, a prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronskog formulara koji je dostupan na ovom linku najkasnije do 9. novembra 2023. godine do 23.59 časova. 

Akreditovani seminar „Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja kroz efikasno planiranje rada školskih timova za KViS/PO“ održaće se 30. novembra 2023. godine, u prostorijama Fondacije Tempus (Žabljačka 12, Beograd).  Obuka je akreditovana kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja pod kataloškim brojem 195 i nosi 8 bodova.    Više informacija o seminaru može se pronaći ovde, a prijavljivanje se vrši popunjavanjem elektronskog formulara koji je dostupan na ovom linku najkasnije do 26. novembra 2023. godine do 23.59 časova. 

Učešće na obukama je besplatno za sve učesnike, a za učesnike sa prebivalištem van Beograda obezbeđena je refundacija putnih troškova u skladu sa pravilima o refundaciji Fondacije Tempus.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom seminara možete da se obratite putem  adrese: euroguidance@tempus.ac.rs ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 8).  

Skip to content