Oбавештење и сагласност за прикупљање и обраду података о личности

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) Фондација Темпус, Руже Јовановић бр. 27а, Београд, жели да, у својству руковаоца података, прикупи од Вас и обради телефонски број из регистрационог формулара (у даљем тексту: “Податак”) у сврху слања СМС поруке као подсетника предстојећег догађаја који Фондација Темпус организује а за који сте се пријавили.

Фондација Темпус прикупља и обрађује Податак путем регистрационог формулара искључиво ради слања СМС поруке као подсетника предстојећег догађаја који Фондација Темпус организује, а за који сте се пријавили, уз Вашу сагласност.

Након завршеног догађаја који је Фондација Темпус организовала Податак наведен у регистрационом формулару се неће чувати. Фондација Темпус неће користити Податак наведен у регистрационом формулару у друге сврхе, давати их трећим лицима нити их злоупотребљавати на неки други начин.

Лице чији се Податак прикупља и обрађује има права на опозив обраде података о личности, као и права у случају недозвољене обраде утврђена Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012).

Ако имате било каквих питања у вези са обрадом Ваших података о личности можете нас контактирати:
Фондација Темпус
Руже Јовановић 27а, 11050 Београд, Србија

Tel/fax: 011/33 42 430

E-mail: hr@tempus.ac.rs