Objavljeni formulari za Erazmus+ partnerstva za saradnju u okviru opšteg poziva za 2021. godinu

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni onlajn formulari za sve tipove parterstva za saradnju (KA2 projekti) u okviru opšteg poziva za 2021. godinu tj. sledeće za vrste projekata:

  • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
  • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)
  • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
  • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja (KA220-SCH)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA220-VET)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih (KA220-ADU)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Onlajn formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EUlogin nalog.

Napomena:

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2021. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Skip to content