Objavljeni formulari za Erazmus+ za prve konkursne rokove u 2024. godini

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni onlajn formulari za sve tipove projekata mobilnosti i projekata partnerstava za saradnju.  Konkretno formulari su dostupni za:

Projekte mobilnosti (ključna aktivnost KA1) za prvi konkursni rok u 2024. godini (20. februar 2024. godine) za sledeće vrste projekata:

 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast opšteg obrazovanja – KA121-SCH;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA121-VET;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast obrazovanja odraslih – KA121-ADU;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast opšteg obrazovanja KA122-SCH;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast stručnog obrazovanja i obuka KA122-VET
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast obrazovanja odraslih KA122-ADU;
 • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja KA130-HED;
 • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja KA131-HED;
 • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između EU i trećih zemalja pridruženih programu i trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu (tj. između programskih i partnerskih zemalja) – KA171-HED;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane organizacije u sektoru mladih – KA151-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU;
 

Projekte partnerstava za saradnju i malih partnerstava (ključna aktivnost KA2) za prvi konkursni rok u 2024. godini (5. mart 2024. godine) formulari za sledeće vrste projekata:

 • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja – KA210-SCH;
 • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – KA210-VET;
 • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih -KA210-ADU;
 • Mala partnerstva u oblasti mladih – KA210-YOU;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja – KA220-SCH;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – KA220-VET;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih – KA220-ADU;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja – KA220-HED;
 • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih – KA220-YOU.

Online formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Napomena:

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipova projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2024. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Skip to content