Objavljeni rezultati istraživanja o potrebama nastavnika stranih jezika u Srbiji

Фондација Темпус, у оквиру својих језичких активности и као национална контакт тачка за сарадњу са Европским центром за живе језике у Грацу, спровела је истраживање потреба наставника страних језика у Србији током августа и септембра 2022. године. Циљ истраживања био је стицање увида у потребе наставника за професионалним усавршавањем и видове подршке који су им потребни.

На позив за попуњавање упитника одазвао се велики број наставника страних језика (њих 700), којима бисмо овим путем желели да захвалимо за учешће у истраживању.

Истраживањем су обухваћени аспекти који се тичу формалног образовања наставника страних језика и њиховог задовољства, организације наставе страних језика, квалитета и доступности наставних материјала, употребе ИКТ алата у настави, професионалног усавршавања наставника и интернационализације образовања. Резултати које смо добили су нам веома значајни и помоћи ће нам да убудуће пружамо још адекватнију подршку наставницима страних језика.

Више информација о истраживању, као и појединачни и збирни закључци истраживања, налазе се у извештају на следећем линку.

Skip to content