Obuka „Strateško planiranje i održivo finansiranje omladinskih organizacija“

Fondacija Tempus organizuje međunarodnu TCA obuku „Strateško planiranje i održivo finansiranje omladinskih organizacija“ (eng. FundYOUth), 22. i 23. juna 2023. godine u Beogradu, u kongresnom centru Envoy (Gospodar Jevremova 47).

Imajući u vidu poteškoće u vezi sa strateškim planiranjem i obezbeđivanjem sredstava za ključne operativne troškove sa kojima se omladinski sektor širom Evrope suočava, obuka će se baviti različitim načinima finansiranja redovnog rada omladinskih organizacija i strateškim planiranjem njihovih aktivnosti. Jačanje finansijskog kapaciteta omladinskih organizacija ima za cilj sprečavanje fluktuacije omladinskih radnika, volontera, lidera i drugog osoblja u okviru tih organizacija, što dovodi do boljeg kvaliteta programa za mlade i čini ih pristupačnijim mladima na lokalnom nivou.

Obuka je namenjena liderima, menadžerima i koordinatorima omladinskih organizacija.

Ciljevi obuke:

  • Izgradnja kapaciteta lokalnih omladinskih organizacija u definisanju strateških ciljeva, kao i u procesu kratkoročnog i srednjoročnog planiranja njihovih aktivnosti;
  • Predstavljanje primera dobre prakse koji se tiču različitih načina finansiranja za omladinske organizacije kako bi se povećala održivost omladinskog rada na lokalnom nivou;
  • Upoznavanje sa različitim strategijama za prikupljanje sredstava;
  • Istraživanje aktivnosti na lokalnom nivou sa ciljem da se organizacije povežu sa zainteresovanim pojedincima/ustanovama i pružanje mogućnosti omladinskim organizacijama da pronađu modele za finansiranje tih aktivnosti.

Radni jezik događaja je engleski.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem registracionog formulara, a rok za prijavu je 31. maj 2023. godine do 23.59 časova.

Fondacija Tempus je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 21. i 22. juna i refundira putne troškove. Detaljne informacije o načinu refundacije putnih troškova dostupne su ovde.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodi se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja, kao i poznavanju engleskog jezika. Fondacija Tempus može organizovati intervju i proveru znanja jezika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte youth@tempus.ac.rs.

Skip to content