Odobrene obuke Euroguidance i Europass centra u novom ciklusu akreditacije

У процесу акредитације програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) акредитовао је следеће обуке Euroguidance  и Euroрass центра: 

  • Каријерно вођење и саветовање у средњој школи
  • Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију
  • Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања (онлајн обука)
  • Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих 
  • Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи
  • Припрема ученика за тржиште рада – Самопроцена вештина и представљање послодавцима
  • Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

У претходном периоду акредитације, кроз обуке Euroguidance  и Euroрass центра усмерене на унапређење компетенција наставника и стручних сарадника који у оквиру школских тимова спроводе активности КВиС, успешно је прошло више од 500 учесника. Будући да се показало да за овим обукама и даље постоји изражено интересовање и потреба,  реакредитоване су и поново доступне свим каријерним практичарима који раде у школском контексту. 

Поред реакредитованих, доступне су и две нове обуке Euroguidance центра, креиране у складу са потребама каријерних практичара који раде са корисницима у области основношколског образовања и образовања одраслих. Реч је о обукама Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи  и Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих.

Више информација о акредитованим обукама може се пронаћи на сајту Завода.

Skip to content