Održana peta regionalna EPALE konferencija

Peta po redu regionalna konferencija  EPALE mreže, koja se tradicionalno održava svake godine u saradnji EPALE nacionalnih timova za podršku iz Bosne I Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije održana je u onlajn formatu 22. i 23. novembra 2021. Domaćin ovogodišnje regionalne konferencije bio je EPALE nacionalni tim za podršku iz Srbije. Tema konferencije bila je „Unapređenje digitalnih kompetencija odraslih za pristup obrazovnim prilikama.

Tokom prvog dana konferencije koji je bio predviđen za plenarna izlaganja, predstavnici nacionalnih timova, istaknuti stručnjaci iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, uz gostujućeg predavača iz Irske, predstavili su svoja iskustva i rezultate istraživanja u oblasti digitalnih kompetencija u obrazovanju odraslih, pokrenute inicijative i programe za razvoj digitalnih veština kod odraslih, kao i primere dobrih praksi u ovoj oblasti u prethodnom periodu.

Nakon plenarnih izlaganja i zaključaka prvog dana u kojima su prezentovane i mogućnosti koje EPALE platforma pruža praktičarima, stručnjacima i donosiocima odluka u oblasti obrazovanja odraslih, u okviru drugog dana konferencije održano je pet interaktivnih radionica u paralelnim onlajn sesijama. Kroz grupni rad na radionicama, učesnici su imali prilike da na praktičnim primerima sagledaju i diskutuju razvoj digitalnih kompetencija i upoznaju se sa benefitima upotrebe različitih IKT alata u obrazovanju odraslih. 

Jačanje saradnje i razmene dobrih praksi na regionalnom nivou, kao jedan od ključnih ciljeva ovogodišnje konferencije, rezultiralo je i pokretanjem zajednice praksi, grupe na EPALE platformi: Obrazovanje u regionu/Izobraževanje odraslih u regiji (BA, HR, ME, MK, SI, RS) u okviru koje će biti podeljeni materijali sa konferencije i prezentacije, kao i video zapis sa održane konferencije.  Grupa i materijali dostupni su na linku.

EPALE  je platforma razvijena u okviru Erazmus+ programa, koja omogućava svima koji se bave ili su zainteresovani za obrazovanje odraslih u Evropi da se virtuelno sastanu na jednom mestu i razmene svoja znanja, iskustva, pitanja i dobre prakse.

Skip to content