Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2021. godinu: nezvanični rezultati odabira određenih tipova projekata iz konkursnog roka maj 2021. godine

Imajući u vidu da su procedure za nastavak ostvarivanja punopravnog članstva Republike Srbije u programu Erazmus + još uvek u toku, na osnovu preliminarnih informacija o raspoloživom budžetu i evaluacije prijava prema nalazima spoljnih ocenjivača, Fondacija Tempus obavestila je podnosioce prijava iz konkursnik rokova 18. maj i 21. maj. 2021 o nezvaničnim rezultatima odabira projekata.

Kokretno, nezvanična obaveštenja putem mejla su za sada poslata podnosiocima sledećih tipova projektnih prijava imajući u vidu da su u toku jesenji konkursni rokovi:

  • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju za oblast obrazovanja odraslih (tzv kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff) – KA122-ADU;
  • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU
  • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: mobilnost omladinskih radnika KA153-YOU
  • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih KA154-YOU
  • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
  • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Nezvanična obaveštenja će uskoro biti poslata mejlom i za sledeće tipove projekata:

  • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
  • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)

Rezultati će postati zvanični kada se za to steknu formalni preduslovi i kada se završi proces odabira projekata za finansiranje. Tada će na ovom sajtu biti objavljene i konačne liste finansiranih i projekata na rezervnim listama za sve tipove projekata iz konkursnih rokova u 2021. godini.

Skip to content