Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2022. godinu: rezultati odabira projekata malih partnerstava (KA210) i partnerstava za saradnju (KA220) za finansiranje – drugi konkursni rok 4. oktobar 2022. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira KA2 projekata iz drugog konkursnog roka – 4. oktobar 2022. godine (EAC/A09/2021): projekti malih partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH), stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET), obrazovanja odraslih (KA210-ADU) i u oblasti mladih (KA210-YOU) i partnerstava za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok. 

Projekat odabran za finansiranje: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 30,000.00 EUR (KA210-SCH)

Br.

Br. projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-2-RS01-KA210-SCH-000100833

Putevima Antičkih civilizacija

Privatna osnovna škola „Tvrđava“, Petrovaradin

30.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-SCH)

Br.

Br. projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-2-RS01-KA210-SCH-000098015

DIVERSITY BONDS-Challenges of Modern Education

XII beogradska gimnazija

60.000,00

2.

2022-2-RS01-KA210-SCH-000101849

From disability to visibility and excluded pupils due to any cause to active involvement and real inclusion concerning disability as different way of possibility

Osnovna škola za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Sveti Sava“, Šabac

60.000,00

3.

2022-2-RS01-KA210-SCH-000098315

Improving knowledge and skills by connecting the sustainable development goals oriented towards the topic of water with the curriculum for primary schools

SME Ecoconcept Pogon Majda Adlešić, Novi Sad

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-VET)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-2-RS01-KA210-VET-000097484

Robotics curriculum development

Tehnička škola, Pirot

60.000,00

2.

2022-2-RS01-KA210-VET-000099440

Digitalna transformacija i virtuelna stvarnost u turističkom marketingu

Ekonomsko-trgovinska škola, Smederevo

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-ADU)

Br.

Br. projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-2-RS01-KA210-ADU-000101821

Prehrambena pismenost za lokalnu hranu

EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej

60.000,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat odabran za finansiranje: mala partnerstva u oblasti mladih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 30,000.00 EUR (KA210-YOU)

Br.

Br. projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-3-RS01-KA210-YOU-000097707

Mindspace: mental health in youth work

Inprocess, Beograd

30.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti mladih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 60,000.00 EUR (KA210-YOU)

Br.

Br . projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-3-RS01-KA210-YOU-000098994

U korak sa inkluzijom

Dečiji centar, Zaječar

60.000,00

2.

2022-3-RS01-KA210-YOU-000101745

Mladi za mlade da zajedno rade

Re Generacija, Beograd

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti odabrani za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti mladih sa traženim iznosom bespovratnih sredstava 120,000.00 EUR (KA210-YOU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2022-2-RS01-KA220-YOU-000101034

LET’S PROCESS SOME DRAMA: Preventing hate speech and discrimination among youth

Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd

120.000,00

2.

2022-2-RS01-KA220-YOU-000092158

Fostering employability skills through environmentally responsible educational escape rooms: Escape the unemployment (EDU)

Udruženje Svetlost, Šabac

120.000,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Skip to content