Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2023. godinu: rezultati odabira projekata za finansiranje – konkursni rok 4. oktobar 2023. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira KA1 i KA2 projektnih prijava prijavljenih u konkursnom roku 4. oktobra 2023:

Projekat odabran za finansiranje: mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih (KA122-ADU)

– drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-2-RS01-KA122-ADU-000170590

Obrazovanje je moć

Škola za osnovno obrazovanje odraslih „Dositej Obradović“, Leskovac

9.900,00

……………………………………………

 Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU) – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-3-RS01-KA152-YOU-000174584

Moj glas je važan

Tačka Gledišta, Beograd

17.816,00

2.

2023-3-RS01-KA152-YOU-000174532

Healthy Volunteering Accretes Local Activism

Crveni krst Srbije – Crveni krst Kruševac

32.110,00

3.

2023-3-RS01-KA152-YOU-000183061

Revitalizing Rural Communities

Centar za samoodrživi rast i razvoj – „Zeleno doba“, Gornji Milanovac

22.875,00

4.

2023-3-RS01-KA152-YOU-000182310

Active Rural Youth Now – Changemakers of Tomorrow

KidHub, Beograd

18.323,00

5.

2023-3-RS01-KA152-YOU-000183977

Kroz planinu. Reka i sloboda

Dečiji centar, Zaječar

24.940,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU) – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2023-3-RS01-KA152-YOU-000183252

Theatre as a tool in narrating migration

EDIT centar, Novi Sad

20.369,00

2.

2023-3-RS01-KA152-YOU-000179692

Pixel PionAIRs Unite! Digital Voices for Cleaner Skies

Udruženje „EUROACTIVE SERBIA 2023“, Beograd

24.315,00

Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU)  – – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-3-RS01-KA153-YOU-000181779

May the group force be with you(th)!

Somborski edukativni centar, Sombor

26.296,00

2.

2023-3-RS01-KA153-YOU-000174581

E-Citizen Quest

Debatni klub grada Niša, Niš

26.058,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: projekti mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU)  – – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

iznos (EUR)

1.

2023-3-RS01-KA153-YOU-000182970

Trening izviđačkih vođa za realizaciju slobodnih aktivnosti u prirodi

Odred izviđača “Vukovi sa leve obale Dunava“, Beograd

28.725,00

……………………………………………

 Projekat odabran za finansiranje: projekti za aktivno učešće mladih (KA154-YOU) – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-3-RS01-KA154-YOU-000179805

Dijalozi sa mladima 2.0

Krovna organizacija mladih Srbije, Beograd

26.500,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

……………………………………………

Projekat odabran za finansiranje: DiscoverEU projekti inkluzije (KA155-YOU) – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-2-RS01-KA155-YOU-000176342

Together for the better society II

Licej, Beograd

18.260,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 ……………………………………………

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)  – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-2-RS01-KA210-SCH-000175495

Stare igre za novo vreme

OŠ „Jovan Sterija Popović“, Beograd

60.000,00

2.

2023-2-RS01-KA210-SCH-000178094

„TALLER Together: Embracing Tolerance in Our School“

OŠ “Treći kragujevački bataljon”, Kragujevac

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)  – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2023-2-RS01-KA210-SCH-000170787

TI i IT

Ekonomsko-trgovinska škola, Smederevo

30.000,00

……………………………………………

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja (KA210-VET)

 – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-2-RS01-KA210-VET-000178776

Pametna školska bašta

Matematička gimnazija, Beograd

60.000,00

2.

2023-2-RS01-KA210-VET-000181756

Developing an International VET Competition for Gastronomy Students

Gimnazija i stručna škola „Dositej Obradović“, Novi Kneževac

60.000,00

3.

2023-2-RS01-KA210-VET-000184307

Izrada digitalnih sadržaja za obrazovanje  kliničkog pregleda životinja na nivou srednjeg stručnog obrazovanja u tri škole i tri države

Poljoprivredna škola sa domom učenika, Bačka Topola

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

……………………………………………

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)  drugi konkursni rok

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-2-RS01-KA210-ADU-000174177

Up-skill and re-skill librarians in modern marketing solution curriculum

Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, Kragujevac

60.000,00

2.

2023-2-RS01-KA210-ADU-000185109

Educational response to improve finding missing children

Centar za nestalu i zlostavljanu decu, Novi Sad

60.000,00

3.

2023-2-RS01-KA210-ADU-000184311

The Green Way – A Partnership for Green Business

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Leskovac

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

……………………………………………

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti mladih (KA210- YOU)  – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1

2023-3-RS01-KA210-YOU-000170300

Women Empowerment in Wages Equality Rights

Asocijacija za afirmaciju potencijala žena, AFA, Beograd

60.000,00

2.

2023-3-RS01-KA210-YOU-000178472

Živeti uspravno – Mentalno zdravlje mladih

Savez  paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, Beograd

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi za finansiranje: mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)  – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2023-3-RS01-KA210-YOU-000171231

Youth for Participatory Democracy

Društveni centar ZaČin, Beograd

30.000,00

……………………………………………

Projekti odabrani za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220- YOU) – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (EUR)

1.

2023-2-RS01-KA220-YOU-000170562

DigiCity: game-based digital citizenship

Omladinski savez udruženja “OPENS“, Novi Sad

120.000,00

2.

2023-2-RS01-KA220-YOU-000185011

YouthSpeakUp: Empowering Youth with Debate

Otvorena Komunikacija, Beograd

120.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi za finansiranje: partnerstva  za saradnju u oblasti mladih (KA220- YOU)  – drugi konkursni rok 2023.

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2023-2-RS01-KA220-YOU-000174738

MEDIActive Youth – We Are Game!

Centar za društveno ekonomski razvoj udruženje, Jagodina

250.000,00

 

Skip to content