Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2023. godinu – rezultati odabira projekata za finansiranje: mala partnerstava (KA210 SCH, VET, ADU) i partnerstva za saradnju (KA220 SCH, VET, ADU, HED), prvi konkursni rok – 24. mart 2023. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira KA2 projekata iz prvog konkursnog roka – 24. mart 2023. godine (EAC/A10/2022):

  • projekti malih partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH), stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET), obrazovanja odraslih (KA210-ADU) i
  • partnerstava za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja (KA220-SCH), stručnog obrazovanja i obuka (KA220-VET), obrazovanja odraslih (KA220-ADU) i u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok. 

Projekat odabran za finansiranje: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1

2023-1-RS01-KA210-SCH-000153442

Ko zna, taj može!

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Kamenica

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekti na rezervnoj listi: mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2023-1-RS01-KA210-SCH-000152818

Novo vreme za stare igre

Osnovna škola „Jovan Sterija Popović“, Beograd

60.000,00

2.

2023-1-RS01-KA210-SCH-000155602

Empathy Builders: Nurturing Compassionate and Understanding Teens

Požarevačka gimnazija, Požarevac

60.000,00

3.

2023-1-RS01-KA210-SCH-000152540

COMBATING PEER BULLYING

Osnovna škola „Učitelj Tasa“, Niš

60.000,00

……………………………………………

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja (KA210-VET)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA210-VET-000154035

Step by step in 3D printing

Tehnička škola, Pirot

60.000,00

2.

2023-1-RS01-KA210-VET-000165590

Primena IKT alata u nastavi preduzetništva

Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola „Despot Đurađ“, Smederevo

30.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja (KA210-VET)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA210-VET-000155747

Creative Solutions: Awareness Raising for Service Design Thinking in Health and Social Care Professions

Udruženje za celoživotne veštine, edukaciju i treninge – CVET, Beograd

30.000,00

……………………………………………

Projekti odabrani za finansiranje: mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA210-ADU-000164917

aMUSEment

Asocijacija Kulturanova, Novi Sad

60.000,00

2.

2023-1-RS01-KA210-ADU-000157454

Apoteka – prijatelj zdravog potomstva

Savez farmaceutskih udruženja Srbije, Beograd

60.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Nema projekata na rezervnoj listi za finansiranje

……………………………………………

Projekti odabrani za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja (KA220-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA220-SCH-000158814

Makerspaces in the School Setting

Osnovna škola „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo

120.000,00

2.

2023-1-RS01-KA220-SCH-000153249

ECO a ne EHO

Osnovna škola „Stevan Jakovljević“, Paraćin

120.000,00

3.

2023-1-RS01-KA220-SCH-000156827

Hajde da čujemo glas ekologije u školi

Osnovna škola „Kralj Petar I“, Niš

120.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: partnerstva  za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja (KA220-SCH)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA220-SCH-000155341

Cultural Heritage Connects Us

Osnovna škola „Vasa Čarapić“, Beograd

120.000,00

……………………………………………

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA220-VET)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA220-VET-000155067

Ecology and Meteorology

Vazduhoplovna akademija, Beograd

120.000,00

2.

2023-1-RS01-KA220-VET-000154237

Agroinformatix

Poljoprivredna škola sa domom učenika „Sonja Marinković“, Požarevac

120.000,00

 Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Nema projekata na rezervnoj listi za finansiranje

……………………………………………

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih (KA220-ADU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA220-ADU-000160919

Improving access to health care services for people with autism

Fondacija „Hiljadu želja“, Beograd

250.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih (KA220-ADU)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2023-1-RS01-KA220-ADU-000159569

Social economy managers of the future

Otvoreni univerzitet Subotica doo

250.000,00

……………………………………………

Projekat odabran za finansiranje: partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra)

1.

2023-1-RS01-KA220-HED-000166894

Teacher Training in Physical Activities and Embodied Learning through STEAM Education

Univerzitet u Kragujevcu

250.000,00

Odricanje od odgovornosti: Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

Projekat na rezervnoj listi: partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED)

Br.

Broj projektne prijave

Naziv projektne prijave

Podnosilac projektne prijave

Odobreni iznos (evra) za slučaj da finansiranje bude moguće

1.

2023-1-RS01-KA220-HED-000156660

E procedure of institutional recognition of foreign higher education documents

Univerzitet u Novom Sadu

250.000,00

Skip to content