Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ za akreditacije u sektoru mladih za 2022. godinu: rezultati odabira prijava – konkursni rok 19. oktobar 2022. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za akreditaciju u oblasti mladih (KA150-YOU).

Odluku o odabiru prijava za akreditacije Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao glavni kriterijum, rang listu formiranu prema broju poena koje su prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta. 

Odobrena prijava za Erazmus+ akreditaciju u sektoru mladi – konkursni rok – oktobar 2022.

Br.

Broj prijave za akreditaciju

Podnosilac projektne prijave

1.

2022-1-RS01-KA150-YOU-000111513

Udruženje „Svetlost“, Šabac

Skip to content