Osmo Nacionalno Euroguidance takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja 

Euroguidance centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju po osmi put organizuje Nacionalno takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja (KViS) kao deo zajedničkih aktivnosti Euroguidance mreže koje imaju za cilj razmenu dobrih praksi iz ove oblasti na evropskom nivou i organizuje se u sklopu zajedničkih aktivnosti Euroguidance centra Srbije sa Euroguidance centrima u Češkoj, Slovačkoj, Letoniji, Mađarskoj i Poljskoj. 

Nacionalno takmičenje organizuje se u cilju promovisanja ustanova, organizacija i pojedinaca koji su u prethodnom periodu razvili nove usluge, alate ili materijale, odnosno uspešno realizovali aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja i na taj način doprineli razvoju sistema KViS u celini.  

Za učešće na takmičenju mogu se prijaviti sva pravna i fizička lica (ili grupe lica/timovi) sa teritorije Republike Srbije koja pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja u sistemu obrazovanja, zapošljavanja ili rada sa mladima, uključujući osnovne i srednje škole (ili timove za karijerno vođenje u okviru škola), centre za razvoj karijere, zavode i agencije za zapošljavanje, udruženja, kancelarije za mlade, poslodavce, studentske, učeničke ili stručne organizacije, organizatore usluga obrazovanja odraslih i druge. 

Rok za podnošenje prijave produžen je iz tehničkih razloga do 11. septembra 2023. godine do 17 časova. 

Više informacija o načinu prijave dostupno je na veb-sajtu nacionalnog Euroguidance centra: euroguidance.rs/osmo-nacionalno-takmicenje/

Skip to content