Poziv na predstojeće TCA događaje

Training and Cooperation Activities (TCA) su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje su sastavni deo Erazmus+ programa.

U nastavku vesti se mogu pronaći informacije o nekoliko predstojećih TCA događaja koji su otvoreni za prijave učesnika iz Srbije.

Prijava za TCA događaj „Contact seminar for qualitative dual learning in initial vocation, education and training” u Levenu, Belgija

Nacionalna agencija iz Belgije organizuje TCA događaj na temu „Contact seminar for qualitative dual learning in initial vocation, education and training”, od 29. novembra do 2. decembra 2021. godine u Levenu.

Ovaj događaj je namenjen predstavnicima škola u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (VET) i drugih organizacija koje žele da realizuju projekte mobilnosti ili razviju partnerstva na temu dualnog obrazovanja u okviru početnog stručnog obrazovanja i obuka (IVET).

Predstavnici posredničkih organizacija koje primaju učesnike mobilnosti u svojoj zemlji NE MOGU se prijaviti za ovaj događaj.

Preduslov za prijavljivanje je i poznavanje engleskog jezika.

Ciljevi ovog događaja su pružanje mogućnosti učesnicima da pronađu potencijalne partnere za svoje projekte, razmene iskustva, ali i unaprede znanje i veštine neophodne za planiranje jednog internacionalnog projekta koji se bavi temom dualnog obrazovanja u IVET-u.

Ovaj događaj će učesnicima pomoći da samostalno naprave nacrt KA1, odnosno KA2 projekta, ukazati im na značaj internacionalizacije među institucijama u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, pomoći im da bolje razumeju pravila Erazmus+ programa, ali i ohrabriti manje iskusne organizacije da se prijave za učestvovanje u Programu.

Rok za prijavu je 6. oktobar 2021. godine, a prijave se podnose putem registracionog formulara.

Prijava za onlajn TCA događaj „Digital wellbeing for educators”

Mađarska Nacionalna agencija od 16. do 18. novembra 2021. godine organizuje onlajn TCA događaj na temu „Digital wellbeing for educators”.

Ovaj događaj je namenjen nosiocima KA226 projekata, kao i drugim nosiocima KA2 projekata u oblasti opšteg obrazovanja koji su zainteresovani za temu digitalizacije. Osnovni cilj ovog događaja je poboljšanje kvaliteta projekata koji se podnose tokom Erazmus+ konkursnih rokova, a koji se zasnivaju na pomenutom horizontalnom prioritetu.

Imajući u vidu izazove sa kojima se korisnici suočavaju, ovaj tematski događaj zasniva se na podizanju svesti o značaju digitalizacije, razvijanju digitalnih veština i kompetencija, ohrabrivanju učesnika da koriste postojeće Erazmus+ platforme kao što su eTwinning i School Education Gateway, podršci učesnika da kvalitetno sprovedu svoje projekte, ali i na deljenju visokokvalitetnog digitalnog sadržaja kao što su inovativni onlajn resursi i alati (Canvas).

Ovaj kurs će se sastojati od asinhronog onlajn kursa na platformi Canvas LMS, kao i sinhronog onlajn događaja, kome će prisustvovati svi odabrani kandidati.

Pre samog događaja biće pokrenut višemodularni kurs engleskog jezika, koji će biti dostupan učesnicima na onlajn interfejsu Canvas.

Rok za prijavu je 8. oktobar 2021. godine, a prijave se podnose putem formulara na sajtu salto-et.net.

Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika, kao i da je kandidat nosilac KA2 projekta u oblasti opšteg obrazovanja na teritoriji Srbije, sa fokusom na temu digitalizacije.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU

Na sajtu salto-et.net kliknite dugme Log in u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju Create Account, a ukoliko već imate kreiran nalog, ulogujte se. Prilikom kreiranja naloga, potrebno je da navedete sektor – u ovom slučaju SE (School Education). Potom na profilu TSA događaja Digital wellbeing for educators kliknite na dugme Apply u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

Pre nego što pošaljete prijavu, proverite da li ste popunili sva polja na engleskom jeziku.

Prijava za onlajn TCA događaj „Mobility of school pupils in KA1”

Nacionalna agencija Letonije od 27. do 28. oktobra 2021. godine organizuje onlajn TCA kontakt seminar na temu „Mobility of school pupils in KA1”.

Ovaj događaj je namenjen predstavnicima institucija u oblasti opšteg obrazovanja (kako akreditovanih tako i neakreditovanih): direktorima škola, projektnim koordinatorima i nastavnicima koji su zainteresovani za sprovođenje mobilnosti učenika u okviru KA1 projekata Erazmus+ programa. Ciljevi seminara su pronalaženje potencijalnih partnera za buduće projekte, povećanje broja učesnika i promovisanje mobilnosti učenika – naročito dugoročnih mobilnosti učenika i naglašavanje njihovih specifičnosti – kao i identifikovanje izazova u skladu sa temom, koji uključuju i sprovođenje virtuelnih aktivnosti. Učesnici seminara će steći znanje o karakteristikama uspešnih projekata (kratkoročnih i akreditovanih), dobrim praksama, ali i upoznati se sa celokupnim procesom realizacije mobilnosti učenika.

Rok za prijavu je 8. oktobar 2021. godine, a prijave se podnose putem formulara na sajtu salto-et.net. Odabranim kandidatima će potom biti poslat link za registraciju za događaj.

Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika, kao i da je kandidat zaposlen u instituciji u oblasti opšteg obrazovanja na teritoriji Srbije.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU

Na sajtu salto-et.net kliknite dugme Log in u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju Create Account, a ukoliko već imate kreiran nalog, ulogujte se. Prilikom kreiranja naloga, potrebno je da navedete sektor – u ovom slučaju SE (School Education). Potom na profilu TSA događaja Mobility of school pupils in KA1 kliknite dugme Apply u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

Pre nego što pošaljete prijavu, proverite da li ste popunili sva polja na engleskom jeziku.

Prijava za onlajn TCA događaj “Supporting home languages and the languages of schooling with Erasmus+”

Irska Nacionalna agencija od 2. do 4. novembra 2021. godine organizuje onlajn TCA kontakt seminar na temu „Supporting home languages and the languages of schooling with Erasmus+”.

Ovaj događaj je namenjen nastavnicima jezika u osnovnim i srednjim školama koji rade sa višejezičnim učenicima manjinskih zajednica, izbeglicama ili migrantima. Na ovom seminaru će se razmatrati pitanja kao što su razvoj pismenosti, opšta dobrobit učenika i motivacija za uključivanje u proces učenja.  

Glavni razlog za održavanje seminara na ovu temu je činjenica da učionice u Evropi postaju višejezične, gde oko 9% svih učenika kod kuće govori drugačijim jezikom nego u školi. Za škole je postalo sve važnije da usvoje inkluzivne i višejezične nastavne politike i prakse koje vrednuju i podržavaju razvoj čitavog jezičkog repertoara učenika. Na seminaru će se razgovarati o tome na koji način ove politike mogu postati praksa u osnovnim i srednjim školama i kako se može pružiti istovremena podrška učenju na maternjim jezicima i jezicima školovanja.

Ciljevi ovog događaja su:

  • omogućavanje učesnicima da se upoznaju sa drugim nastavnicima koji kroz program Erazmus+ pružaju podršku učenicima da koriste i razvijaju maternji jezik u školi;
  • sticanje novih ideja za primenu ovih praksi u učionicama;
  • informisanje o mogućnostima za profesionalni razvoj nastavnika (kroz na primer obuke u inostranstvu) koje bi mogle da podstaknu usvajanje inkluzivnih jezičkih praksi.

Rok za prijavu je 15. oktobar 2021. godine, a prijave se podnose putem formulara na sajtu salto-et.net. Odabranim kandidatima će potom biti poslat link za registraciju za događaj.

Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika, kao i da je kandidat zaposlen u instituciji u oblasti opšteg obrazovanja na teritoriji Srbije.

Da biste se prijavili na ovaj TCA događaj, pratite sledeće uputstvo.

Najpre na stranici salto-et.net kliknite dugme “Log in” u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju “Create Account” ili se ulogujte ukoliko već imate kreiran nalog. Prilikom kreiranja naloga potrebno je da navedete Vaš sektor što u ovom slučaju treba da bude SE (School Education). Zatim na profilu TCA događaja “Supporting home languages and the languages of schooling with Erasmus+” kliknite dugme “Apply” u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

Molimo Vas da imate u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Sačuvaj (Save), a nakon čuvanja je potrebno izabrati ociju Pošalji (Send).

Pre nego što pošaljete prijavu, proverite da li ste popunili sva polja na engleskom jeziku.

U slučaju bilo kakvih tehničkih problema prilikom registracije, možete nam pisati na tcas@tempus.ac.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: Opšte, stručno i obrazovanje odraslih: schools-vet@tempus.ac.rs

Skip to content