Poziv na učešće na događaju: „Blended Intensive Programmes in Practice“ na Islandu

Islandska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje događaj pod nazivom „Blended Intensive Programmes in Practice“, od 10. do 12. oktobra 2022. godine u Bifrostu.

Osnovni cilj događaja je unapređenje kompetencija zaposlenih na visokoškolskim ustanovama za razvijanje kombinovanih intenzivnih programa, odnosno programa koji kombinuju fizičku i virtuelnu mobilnost.

Učesnici će imati priliku da unaprede svoje razumevanje koncepta kombinovanog intenzivnog programa i da razmenjuju znanja i iskustva vezana za razvijanje i implementaciju ove vrste programa.

Učešće se preporučuje zaposlenima na visokoškolskim ustanovama koji planiraju da uspostave kombinovane intenzivne programe na svojim ustanovama i/ili imaju iskustvo sa virtuelnim ili kombinovanim mobilnostima.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za praćenje i aktivno učestvovanje na događaju.

Za više informacija i detalje o programu posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na događaju popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi. Rok za prijavu je 31. maj 2022.

Broj mesta je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

NAPOMENA: Sajam se organizuje kao TCA (Training and Cooperation Activities) aktivnost u okviru Erazmus+ programa. Tokom trajanja događaja, organizator pokriva troškove smeštaja i hrane učesnika, dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće.)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content