Poziv na učešće na događaju: „Connector 7.0 – Connecting the world by non-formal learning“ u Rumuniji

Rumunska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje događaj pod nazivomConnector 7.0 – Connecting the world by non-formal learning“, od 5. do 8. jula 2022. godine u Bukureštu.

Osnovni cilj događaja je promovisanje neformalnih metoda učenja primenljivih u inkluzivnim kontekstima.

Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa različitim neformalnim metodama učenja koje se mogu primeniti u inkluzivnim kontekstima, uključujući i rad sa migrantima.

Učešće se preporučuje pojedincima aktivnim u omladinskom sektoru, kao što su omladinski radnici, lideri, treneri i projektni menadžeri.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za praćenje i aktivno učestvovanje na događaju.

Za više informacija i detalje o programu posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na događaju popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi. Prijavljivanje je moguće samo za pojedince aktivne u omladinskom sektoru. Rok za prijavu je 22. maj 2022.

Broj mesta je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

NAPOMENA: Sajam se organizuje kao TCA (Training and Cooperation Activities) aktivnost u okviru Erazmus+ programa. Tokom trajanja događaja, organizator pokriva troškove smeštaja i hrane učesnika, dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće.)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content