Poziv na učešće na TCA događaju „Moć neformalnog učenja u obrazovanju odraslih” u Finskoj

Финска национална агенција за Еразмус+ организује TCA семинар „Моћ неформалног учења у образовању одраслих” од 29.1. до 3.2.2023. године у месту Пудасјарви у Финској.

Циљ овог семинара је да промовише комплементарност између формалног и неформалног образовног сектора, те да унапреди утицај образовних процеса коришћењем принципа и приступа неформалног образовања, као и да створи простор за оснаживање појединаца који се баве образовањем одраслих.

На ТСА догађају ће се:

  • Промовисати међусекторска сарадња у образовању.
  • Истраживати заједнички елементи у формалном и неформалном образовању.
  • Учесници ће се упознати са различитим образовним активностима и промишљати о њима.
  • Бавиће се приступима превазилажења пасивности ученика кроз подстицање радозналости и мотивације за учење у различитим образовним окружењима.
  • Преиспитивати свакодневне образовне праксе.

Семинар је намењен искључиво наставницима и појединцима активним у образовању одраслих.

Од учесника се очекује знање енглеског језика на нивоу довољном за праћење и активно учествовање на радионицама.

За више информација и детаље о програму посетите објаву на САЛТО платформи.

Заинтересовани могу да се пријаве за учешће на семинару попуњавањем регистрационог формулара на САЛТО платформи. Претходно је неопходно креирати налог.  Рок за пријаву је 10. децембар 2022.

Одабраним учесницима из Србије Фондација Темпус покрива 95% трошкова пута по принципу рефундације, док организатори из Финске обезбеђују смештај и храну.

Број места је ограничен и приликом избора учесника водиће се рачуна о квалитету попуњене пријаве и усклађености са темом и циљном групом догађаја. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Све додатне информације могу се добити путем е поште: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content