Poziv na učešće na TCA događaju „Partnerships for Cooperation – how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities“

Poljska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje TCA onlajn događaj „Partnerships for Cooperation– how to plan an excellent project for special schools and mainstream schools working with children with disabilities” od 6. do 15. juna 2022. godine.

Osnovni cilj događaja je da pruži podršku učesnicima kroz usavršavanje njihovih znanja i veština koje se tiču planiranja i realizacije međunarodnih obrazovnih projekata saradnje. Oblasti kojima će se posvetiti pažnja na događaju uključuju unutrašnju logiku projekta, kvalitet partnerstva, projekte mobilnosti i diseminaciju i održivost projektnih rezultata.

Učesnici će imati priliku da prošire svoja znanja i veštine u oblasti projektnog planiranja, kao i da nađu partnere za projekte i kreiraju predloge projekata.

Učešće se preporučuje direktorima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola za učenike sa teškoćama u razvoju i invaliditetom, kao i škola koje rade sa ovim kategorijama učenika, zainteresovanim za realizaciju projekata u okviru Erazmus+ Partnerstava za saradnju.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou dovoljnom za praćenje i aktivno učestvovanje na radionicama.

Za više informacija i detalje o programu posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na događaju popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi. Rok za prijavu je 12. maj 2022.

Broj mesta je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content