Poziv na učešće u studijskoj poseti: „Local youth policy meets local youth work”

Hrvatska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje studijska posetu „Local youth policy meets local youth work” od 24.04.  do 28.04.2021. goine  na hrvatskom primorju, kao jednu od TCA aktivnosti (Training and Cooperation Activities) u okviru Europe Goes Local inicijative.

Osnovni cilj studijske posete je prikaz dobrih praksi lokalnih omladinskih politika i omladinskog rada u četiri opštine u Hrvatskoj.

Učesnici će imati priliku da posete četiri hrvatske lokalne zajednice na Kvarneru i Istri – Rijeku, Pazin, Medulin i Labin i istraže njihove prakse u polju mladih.

Učesnici će moći da saznaju više o participativnom budžetiranju za mlade, participativnim lokalnim programima za mlade, sertifikatu „Grad za mlade”, Erazmus+ projektima koji podstiču učešće mladih, edukaciji omladinskih radnika, zdravstvenim inicijativama, savetima mladih i sl.

Od učesnika se očekuje da budu spremni da putuju autobusom od grada do grada, da budu aktivno uključeni u program, da dele sopstvena iskustva i prakse i da budu otvoreni za buduću saradnju i zajedničke Erazmus projekte.

Na studijsku posetu se pozivaju predstavnici lokalnih samouprava koji se bave omladinskim politikama i/ili rade sa mladima. Predstavnici civilnog društva (omladinski radnici) mogu učestvovati isključivo kao partneri u timu sa predstavnicima iz svoje lokalne samouprave.

Za više informacija i detalje programa posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na konferenciji popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi. AŽURIRANO: Rok za prijavu je 20.03.2022.

Broj mesta je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

NAPOMENA: Konferencija se organizuje kao TCA aktivnost (Training and Cooperation Activities) u okviru Erazmus+ programa. Tokom trajanja TCA konferencije, organizator pokriva troškove smeštaja i hrane učesnika dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content