Poziv za akreditovani seminar „Učenje i nastava stranih jezika kroz povezivanje nejezičkih i jezičkih predmetnih sadržaja“

Fondacija Tempus Vas sa zadovoljstvom poziva da se prijavite za seminar pod nazivom „Učenje i nastava stranih jezika kroz povezivanje nejezičkih i jezičkih predmetnih sadržaja” koji će se održati 8. maja 2024. u Beogradu (Fondacija Tempus, ul. Žabljačka 12).

Seminar je namenjen predstavnicima svih ciljnih grupa koje su navedene u kataloškom opisu seminara (kat. br. 973), a prevashodno nastavnicima stranih jezika. Ciljevi seminara su da se doprinese razvoju kompetencija za povezivanje predmetnih sadržaja i integrisano učenje nejezičkih i jezičkih sadržaja, da se ostvari saradnja na nivou škole kako bi se pomenute kompetencije razvijale i da se učesnici upoznaju sa resursima koji mogu da im koriste u međupredmetnom povezivanju jezičkih i nejezičkih sadržaja.

Seminar je akreditovan u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nosi 8 bodova. Učešće je besplatno, a eventualni troškovi prevoza i smeštaja nisu pokriveni.

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite elektronski formular koji je dostupan na ovom linku, najkasnije do 21. aprila 2024. godine do kraja dana.

Pozivamo Vas da se što pre prijavite za ovu obuku jer je broj učesnika ograničen. U slučaju prekobrojnih prijava, kriterijumi kojima ćemo se voditi pri odabiru učesnika biće pre svega iskazana motivacija za učešće u obuci, a potom i raznovrsnost ustanova i vreme prijave.

Ukoliko imate pitanja, možete da nam pišete na imejl-adresu jezici@tempus.ac.rs.

Skip to content