Poziv za deljenje primera dobre prakse: eTwinning projekti na temu ”Medijska pismenost u nastavi” i učešće na nacionalnoj eTwinning konferenciji 9-10. septembra 2021.

Nacionalni tim za podršku poziva sve aktivne članove eTwinning portala koji su sproveli ili sprovode eTwinning projekte na temu medijske pismenosti da pošalju svoj primer dobre prakse putem sledećeg formulara do 5. septembra 2021. u 23:59.  

Najbolji primeri biće predstavljeni na eTwinning nacionalnoj konferenciji (9-10. septembar 2021), dok će ostali primeri biti podeljeni u grupi na eTwinning portalu.

Prijave će se ocenjivati na osnovu sledećih kriterijuma:

  • eTwinning projekat koji se predstavlja obrađuje temu medijske pismenosti;  
  • eTwinning projekat koji se predstavlja je završen ili je pri kraju;  
  • jasno je istaknuto na koji način su učenici uključeni u aktivnosti na projektu; 
  • jasno je istaknuto na koji način se tema medijske pismenosti obrađuje u nastavi .

Sve dodatne informacije o konferenciji i pozivu mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 7

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs

Skip to content