Poziv za evropski onlajn info dan o Erazmus+ sport projektima 31. januara – 1. februara

Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) organizuje 31. januara i 1. februara 2022. godine od 9:30 do 12:30 onlajn Erazmus+ sport informativni dan o mogućnostima učešća u Erazmus+ sport projektima u aktuelnom konkursnom roku. Događaj je moguće pratiti isključivo preko interneta, putem ovog linka, sa ili bez registracije učešća. Registracija je moguća putem ovog formulara najkasnije 28. januara, s tim da će formular biti zatvoren i ranije u slučaju popune kapaciteta. Registrovanim učesnicima će biti omogućeno lakše međusobno povezivanje i umrežavanje.

Erazmus+ sport info dan organizuje se sa ciljem informisanja potencijalnih učesnika – organizacija i ustanova aktivnih u oblasti sporta – u Erazmus+ projektima u oblasti sporta u konkursnom roku za 2022. godinu. Detaljna pravila konkurisanja dostupna su u Vodiču za Erazmus+ program a sažeto na srpskom jeziku na stranicama Erazmus+ programa u Srbiji. Podnošenje predloga projekata Izvršnoj agenciji EACEA se vrši preko portala Funding and tender opportunities, a objava aplikacionih formulara se očekuje uskoro.

Na info danu će biti reči o programskom, finansijskom, proceduralnom i drugim aspektima u vezi sa prijavom ove vrste Erazmus+ projekata. Na događaju će govoriti Marija Gabrijel, Evropska komesarka za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade, predstavnici Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije, kao i Izvršne agencije EACEA u čijoj nadležnosti će biti sprovođenje konkursa za Erazmus+ sport projekte za 2022. godinu.

Detaljnije informacije, agenda događaja i registracioni formular dostupni su na internet stranici Izvršne agencije EACEA.

Skip to content