Poziv za nominaciju projekata za SALTO nagrade za 2023. godinu

Počinjemo sa nominovanjem inspirativnih i kvalitetnih projekata za SALTO Awards (SALTO nagrade) za 2023. godinu, kako bismo adekvatno prepoznali i istakli primere dobrih praksi i inspirisali mlade ljude i donosioce odluka da učestvuju u Erazmus+ programu i Evropskoj inicijativi za solidarnost (European Solidarity Corps).

Obrazac za nominacije projekata za SALTO Awards 2023. biće otvoren do srede, 16. avgusta 2023. godine, u 23:59 časova.

Nominacijom svog projekta za SALTO nagrade možete da:

 • osvojite nagrade od 700 evra za pobedničke projekte u svakoj od kategorija;
 • predstavite i promovišete dobitnike SALTO nagrada kao primer dobre prakse na SALTO događajima i komunikacionim kanalima;
 • budete pozvani na događaj „Učešće mladih u demokratskom životu“ i ceremoniju dodele SALTO nagrada u oktobru 2023. u Lublinu (Poljska), ovogodišnjoj Omladinskoj prestonici Evrope!

Nekoliko kratkih činjenica o nagradama SALTO za 2023. godinu:

 • Biće dodeljene nagrade u pet kategorija nominacija i jedno posebno priznanje.
 • Poziv je otvoren za projekte koje finansira program Erazmus+ ili Evropska inicijativa za solidarnost u sektorima obrazovanja i obuka, kao i mladih iz Erazmus+ programskih i partnerskih zemalja.

Kategorije nagrada ove godine su:

 • Digitalna transformacija,
 • Životna sredina i borba protiv klimatskih promena,
 • Inkluzija i raznolikost,
 • Učešće u demokratskom životu,
 • Solidarnost i volontiranje i

posebno priznanje u kategoriji Razvoj kompetencija.

Projekat mogu da nominuju:

 • članovi i učesnici projektnog tima – pojedinci koji su učestvovali u projektima relevantnim za kategoriju ili su ih vodili;
 • organizacije – organizacije i grupe koje su vodile projekte na relevantne teme;
 • javne institucije i zainteresovane strane – lokalne vlasti, omladinski centri, škole, univerziteti ili drugi donosioci odluka koji su bili uključeni u projekte;
 • nacionalne agencije – Nacionalne agencije za Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost.

Saznajte više informacija o samim nagradama i procesu prijave na zvaničnom sajtu, kao i na sledećem flajeru.

Za dodatna pitanja kontaktirajte sa menadžerkom projekta SALTO Awards Magdom Jančuk (Magda Jańczuk), putem imejl-adrese contact@saltoawards.eu.

Skip to content