Poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ akreditacije za 2023. godinu: rezultati odabira prijava – konkursni rok 19. oktobar 2023. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za akreditacije u oblasti opšteg obrazovanja (KA120-SCH), oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA120-VET) i obrazovanja odraslih (KA120-ADU).

Odluku o odabiru prijava za akreditacije Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao glavni kriterijum, rang listu formiranu prema broju poena koje su prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta. 

 Odobrene prijave za Erazmus+ akreditaciju u sektoru opšteg obrazovanja

konkursni rok – oktobar 2023.

Br.

Referentni broj prijave za akreditaciju

Podnosilac projektne prijave

1.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000188721

Osnovna škola “Andra Savčić“, Valjevo

2.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000186663

Osnovna škola “Treći kragujevački bataljon”, Kragujevac

3.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000188128

Osnovna škola “Zmaj Jova Jovanović”, Ruma

4.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000192983

Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, Niš

5.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000189062

Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vukašin Marković”, Kragujevac

6.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000190134

Osnovna škola “Sava Jovanović Sirogojno”, Beograd

7.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000187958

Srednja stručna škola „Branko Radičević“, Ruma

8.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000189026

Treća beogradska gimnazija, Beograd

9.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000189226

Osnovna škola „Nada Popović“, Kruševac

10.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000189365

Osnovna škola „Milan Rakić“, Beograd

11.

2023-1-RS01-KA120-SCH-000192136

Osnovna škola „Miloje Čiplić“, Novi Bečej

Odobrene prijave za Erazmus+ akreditaciju u sektoru stručnog obrazovanja i obuka konkursni rok – oktobar 2023.

Br.

Referentni broj prijave za akreditaciju

Podnosilac projektne prijave

1.

2023-1-RS01-KA120-VET-000192406

Srednja škola „Niketa Remezijanski“, Bela Palanka

2.

2023-1-RS01-KA120-VET-000192673

Medicinska škola “dr Aleksa Savić”, Prokuplje

3.

2023-1-RS01-KA120-VET-000193112

Osnovna i srednja škola sa domom učenika “Petro Kuzmjak” Ruski Krstur

4.

2023-1-RS01-KA120-VET-000190432

Tehnička škola „15. maj“, Prokuplje

5.

2023-1-RS01-KA120-VET-000192403

Srednja medicinska škola “dr Ružica Rip”, Sombor

6.

2023-1-RS01-KA120-VET-000190911

Srednja stručna škola, Kučevo

7.

2023-1-RS01-KA120-VET-000194135

Ugostiteljsko turistička škola sa domom učenika, Vrnjačka Banja

8.

2023-1-RS01-KA120-VET-000187540

Stručna hemijska i tekstilna škola, Šabac

9.

2023-1-RS01-KA120-VET-000188442

Tehnička škola, Pirot

10.

2023-1-RS01-KA120-VET-000190230

Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika, Šabac

11.

2023-1-RS01-KA120-VET-000192399

Medicinska škola, Zaječar

12.

2023-1-RS01-KA120-VET-000169573

Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom učenika, Rekovac

13.

2023-1-RS01-KA120-VET-000192863

Ekonomsko-trgovinska škola, Požarevac

 Odobrene prijave za Erazmus+ akreditaciju u sektoru obrazovanja odraslih

konkursni rok – oktobar 2023.

Br.

Referentni broj prijave za akreditaciju

Podnosilac projektne prijave

1.

2023-1-RS01-KA120-ADU-000189028

Osnovna škola „Jovan Aranđelović“, Crvena Reka

2.

2023-1-RS01-KA120-ADU-000187666

Tehnička škola „Drvo art“, Beograd

3.

2023-1-RS01-KA120-ADU-000190010

Osnovna škola za obrazovanje odraslih, Čačak

4.

2023-1-RS01-KA120-ADU-000191677

Osnovna škola „Sveti Sava“, Požarevac

Skip to content