POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ERAZMUS+ AKREDITACIJE ZA 2023. GODINU: REZULTATI ODABIRA PRIJAVA – KONKURSNI ROK 19. OKTOBAR 2023. GODINE

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava za akreditacije za oblast mladih (KA150-YOU).

Odluku o odabiru prijava za akreditacije Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao glavni kriterijum, rang listu formiranu prema broju poena koje su prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta. 

Odobrena prijava za Erazmus+ akreditaciju u sektoru mladih

konkursni rok – oktobar 2023.

Br.

Referentni broj prijave za akreditaciju

Podnosilac projektne prijave

1.

2023-1-RS01-KA150-YOU-000192713

Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd

Skip to content