Poziv za prijavu na događaj posvećen inkluziji u visokom obrazovanju

Fondacija Tempus organizuje aktivnost međunarodne saradnje (Training and  Cooperation Activity – TCA), pod nazivom ”Inclusion in Higher Education – Adaptation of HEIs’ work processes”.

Događaj će biti održan uživo, u petak 08. jula 2022. godine, u periodu od 11:00 do 17:00 časova, u Hotelu Mona u Beogradu.

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021−2027. omogući učešće širem spektru organizacija i većem broju učesnika. S tim u vezi, Program ističe inkluzivnost kao jedan od ključnih i najvažnijih prioriteta i nastoji da promoviše jednake mogućnosti i pristup u svim svojim aktivnostima. Imajući u vidu da Erazmus+ program podržava projekte koji promovišu socijalnu inkluziju i imaju za cilj veće uključivanje u projektne aktivnosti učesnika sa smanjenim mogućnostima, mnoge aspekte KA1 projekata mobilnosti u visokom obrazovanju treba prilagoditi i nadograditi kako bi bili inkluzivni. Sve to zahteva vreme za prilagođavanje procesa rada na institucionalnom nivou, kao i podršku za njegovu implementaciju.

Naš događaj teži da omogući učesnicima da se upoznaju sa različitim pristupima inkluziji, što bi im konačno pomoglo da promene pristup i procese rada svoje visokoškolske ustanove na način koji će najbolje odgovoriti na potrebe definisanih ciljnih grupa za svaku ustanovu.

Događaj je namenjen pre svega predstavnicima kancelarija za međunarodnu saradnju iz VŠU nosilaca Erazmus povelje za visoko obrazovanje iz različitih zemalja, ili drugim ljudima uključenim u sprovođenje mobilnosti KA1 projekata u visokom obrazovanju.

Učešćem na ovom događaju visokoškolske ustanove će steći značajan uvid u mere inkluzije čime se teži da se olakša i usmeri rad VŠU na prilagođavanju procesa rada, bar kada su u pitanju Erazmus+ projekti mobilnosti u visokom obrazovanju.

Ovaj događaj će takođe promovisati primere dobre prakse iz različitih zemalja koji mogu da usmere učesnike događaja na najbolji način da sprovedu mere inkluzije na institucionalnom nivou.

Osnovni preduslov za učešće na događaju jeste da je učesnik zaposlen na visokoškolskoj ustanovi koja je nosilac Erazmus povelje za visoko obrazovanje, te da je uključen u sprovođenje KA1 projekata mobilnosti na ustanovi.

Prilikom odabira učesnika, prednost će imati predstavnici kancelarija za međunarodnu saradnju visokoškolskih ustanova koje su nosioci Erazmus povelje za visoko obrazovanje. Takođe, pozivamo i predstavnike uprava samostalnih visokoškolskih ustanova, a koji su zaduženi za međunarodnu saradnju da se prijave za učešće na događaju.

S obzirom da je radni jezik događaja engleski, od učesnika se očekuje da govore engleski jezik i aktivno učestvuju u samom događaju.

Broj mogućih učesnika iz Srbije je  ograničen.  Zainteresovani za učešće na događaju se mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara na ovoj stranici do srede, 15. juna 2022. godine,  do 23:59 časova. 

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

O statusu prijave biće obavešteni samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave.

Napomena: Fondacija Tempus učesnicima iz Srbije pokriva 95% putnih troškova po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće), kao i hranu i osveženje tokom događaja. Samo učesnici koji na događaj dolaze iz mesta van Beograda imaju pravo na refundaciju putnih troškova.

Uputstvo za prijavu

Najpre na vebsajtu salto-et.net kliknite dugme “Log in”  u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju “Create Account” ili se ulogujte ukoliko već imate kreiran nalog. Prilikom kreiranja naloga potrebno je da navedete Vaš sektor, u ovom slučaju HE (Higher Education), dok je u polju Sending National Agency potrebno da odaberete RS-Foundation Tempus.

Zatim na profilu događaja “Inclusion in Higher Education  – Adaptation of HEIs’ work processes” kliknite dugme “Apply” u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

*Prijavu popunite pažljivo odgovarajući na sva tražena polja na engleskom jeziku. U slučaju bilo kakvih tehničkih problema prilikom registracije ili prijave, možete nam pisati na tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content