Poziv za prijavu na konferenciju „Digital Youth Work – State of Play – Moving Forward” u  Dablinu

Nacionalna agencija za Erazmus+ iz Irske organizuje konferenciju „Digital Youth Work – State of Play – Moving Forward” od 22. do 23. marta 2023. godine u Dablinu.

Na konferenciji će biti prikazani dosadašnji rezultati strateške saradnje nacionalnih agencija u oblasti digitalnog omladinskog rada. Biće podeljeni ključni nalazi i sumirane preporuke, uz otvorenu diskusiju o njihovim implikacijama na omladinski rad.

Dvodnevni seminar će se posebno fokusirati na sledeće ključne teme:

  • Razvijanje kvalitetnih mogućnosti za mlade kroz digitalizaciju omladinskog rada;
  • Uloga politika i programa EU u kvalitetnom razvoju digitalnog omladinskog rada;
  • Kompetencije, obuka i evaluacija omladinskih radnika;
  • Digitalna transformacija i razvoj omladinskog rada usmeren na budućnost;
  • Istraživanje dobrih praksi digitalnog omladinskog rada.

Na događaj se pozivaju omladinski radnici, istraživači u polju mladih, donosioci odluka, predstavnici omladinskih tela poput krovnih organizacija i sl.

Za više informacija i detalja o programu posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na obuci popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi (prethodno je neophodno kreirati nalog). Rok za prijavu je 10. februar 2023.

Važno:

Odabranim učesnicima iz Srbije Fondacija Tempus pokriva 95% troškova puta po principu refundacije, dok organizatori obezbeđuju smeštaj i hranu.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodi se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja, kao i poznavanju engleskog jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Fondacija Tempus može organizovati intervju i proveru znanja jezika.

Više o TSA događajima može se pročitati ovde.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content