Poziv za prijavu na konferenciju „Digital Youth Work – State of Play – Moving Forward” u  Dablinu

Национална агенција за Еразмус+ из Ирске организује конференцију „Digital Youth Work – State of Play – Moving Forward” од 22. до 23. марта 2023. године у Даблину.

На конференцији ће бити приказани досадашњи резултати стратешке сарадње националних агенција у области дигиталног омладинског рада. Биће подељени кључни налази и сумиране препоруке, уз отворену дискусију о њиховим импликацијама на омладински рад.

Дводневни семинар ће се посебно фокусирати на следеће кључне теме:

  • Развијање квалитетних могућности за младе кроз дигитализацију омладинског рада;
  • Улога политика и програма ЕУ у квалитетном развоју дигиталног омладинског рада;
  • Компетенције, обука и евалуација омладинских радника;
  • Дигитална трансформација и развој омладинског рада усмерен на будућност;
  • Истраживање добрих пракси дигиталног омладинског рада.

На догађај се позивају омладински радници, истраживачи у пољу младих, доносиоци одлука, представници омладинских тела попут кровних организација и сл.

За више информација и детаља о програму посетите објаву на САЛТО платформи.

Заинтересовани могу да се пријаве за учешће на обуци попуњавањем регистрационог формулара на САЛТО платформи (претходно је неопходно креирати налог). Рок за пријаву је 10. фебруар 2023.

Важно:

Одабраним учесницима из Србије Фондација Темпус покрива 95% трошкова пута по принципу рефундације, док организатори обезбеђују смештај и храну.

Број места на ТСА догађајима је ограничен и приликом избора учесника води се рачуна о квалитету попуњене пријаве, усклађености са темом и циљном групом догађаја, као и познавању енглеског језика. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Фондација Темпус може организовати интервју и проверу знања језика.

Више о ТСА догађајима може се прочитати овде.

Све додатне информације могу се добити путем е поште: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content