Poziv za prijavu na obuku „Mental Health in Youth Work” u Helsinkiju

Finska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje TCA obuku „Mental Health in Youth Work” od 12. do 16. decembra 2022. godine u Helsinkiju.

Cilj obuke je da omladinski radnici steknu veštine koje mogu koristiti u svakodnevnom radu sa mladima i unaprede svoju ulogu u promociji mentalnog zdravlja. Učesnici će se upoznati sa resursima i alatima koji mogu doprineti unapređenju mentalnog zdravlja mladih; razmatraće na koji način, kao omladinski radnici, mogu intervenisati u krizi, o važnosti slušanja, kao i kada treba izraziti zabrinutost i potražiti pomoć; imaće priliku za umrežavanje i razmenu ideja i primera dobre prakse.

Učesnici će imati priliku i da saznaju o tome kako programi Evropske unije za mlade mogu da podrže razvoj kapaciteta organizacija i veština omladinskih radnika za podršku mentalnom zdravlju mladih.

Učešće se preporučuje osobama aktivnim u polju omladinskog rada i neformalnog obrazovanja mladih koje su u svom svakodnevnom radu u direktnom kontaktu sa mladima: omladinskim radnicima, trenerima, projekt menadžerima.

Za više informacija i detalja o programu posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na obuci popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi (prethodno je neophodno kreirati nalog). Rok za prijavu je 6. novembar 2022.

Važno:

Odabranim učesnicima iz Srbije Fondacija Tempus pokriva 95% troškova puta po principu refundacije, dok organizatori iz Finske obezbeđuju smeštaj i hranu. 

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodi se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja, kao i poznavanju engleskog jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Fondacija Tempus može organizovati intervju i proveru znanja jezika.

Više o TSA događajima može se pročitati ovde.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content