Poziv za prijavu na virtuelni događaj posvećen inkluziji na Erazmus+ projektima

Erazmus+ nacionalna agencija sa Malte organizuje virtuelnu aktivnost međunarodne saradnje (Training and Cooperation Activity – TCA), pod nazivom ”The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion of people with fewer opportunities”.

Dvodnevni virtuelni događaj koji organizuju kolege sa Malte će se fokusirati na pružanje dodatnih informacija o načinima i sredstvima pomoću kojih učesnici događaja mogu primeniti inkluzivni pristup u svojim projektima i na taj način razviti jače strategije uključivanja podzastupljenih grupa. Glavni cilj virtuelnog događaja je dalje podsticanje inkluzivnosti za pojedince sa smanjenim mogućnostima u Erazmus+ programu.

Događaj će biti održan 19. i 20. oktobra 2021. godine.

Učešćem na događaju, polaznici će:

  • biti bolje opremljeni i obrazovani za bolju promenu inkluzivnosti u okviru svojih projekata.
  • moći da razviju bolje strategije uključivanja podzastupljenih grupa.

Osnovni preduslov za učešće na virtuelnom seminaru jeste da je učesnik zaposlen na visokoškolskoj ustanovi u Srbiji.

Prilikom odabira učesnika virtuelnog seminara, prednost će imati predstavnici samostalnih visokoškolskih ustanova koji rade u kancelarijama za međunarodnu saradnju, te koordinatori Erazmus+ projekata u visokom obrazovanju. Dodatnu prednost među gore navedenim profilima učesnika seminara imaju kandidati koji do sada nisu učestvovali u TCA aktivnostima.

S obzirom da je radni jezik događaja engleski, od učesnika se očekuje da govore engleski jezik i aktivno učestvuju u događaju.

Broj mogućih učesnika iz Srbije je  ograničen. Usled velikog interesovanja za ovaj događaj, učesnici iz Srbije će biti na listi čekanja do pojave slobodnog mesta. 

Zainteresovani za učešće na virtuelnom događaju se mogu prijaviti isključivo putem registracionog formulara do srede, 18. avgusta 2021. godine,  do 17:00 časova. 

Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

O statusu prijave biće obavešteni samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor na osnovu celokupne prijave.

Skip to content