Poziv za prijavu za učešće u studijskoj poseti „Međunarodno selo” u Finskoj

EDUFI, Nacionalna agencija iz Finske organizuje TCA događaj – studijsku posetu ”Međunarodno selo” u mestu Virat u Finskoj od 22. do 26. novembra 2021. godine.

Cilj studijske posete je da prikaže kako organizacije sa sela, iz ruralnih područja ili malih gradova mogu prevazići izazove koje predstavljaju udaljenost, ljudski resursi i veličina organizacije i uspešno realizovati međunarodne projekate za mlade.

Studijska poseta je namenjena učesnicima starijim od 18 godina sa aktivnom ulogom u  omladinskoj organizaciji koja deluje u ruralnom okruženju; omladinskim radnicima, liderima, menadžerima.

Učesnici će biti u mogućnosti da:

  • Posete organizacije koje sprovode međunarodne projekte u malim gradovima i selima u Finskoj i upoznaju mlade ljude koji u njima učestvuju;
  • Razmene iskustava iz ruralnih područja u različitim delovima Evrope;
  • Saznaju kako se međunarodni projekti za mlade mogu izvoditi u ruralnim područjima;
  • Vide primere projekata i načina rada;
  • Pronađu partnere za buduće projekte;
  • Istražuju mogućnosti programa EU za mlade u ruralnim sredinama.

Zainteresovani mogu naći više informacija i prijaviti se do 24.10.2021. na SALTO platformi.

NAPOMENA: studijska poseta se organizuje kao TCA aktivnost (Training and Cooperation Activities) u okviru Erazmus+ programa. Tokom trajanja TCA studijske posete, organizator pokriva troškove smeštaja i hrane učesnika dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content