Poziv za učešće na nacionalnoj EPALE konferenciji 2022. godine: „Inovativni pristupi razvoju veština”

Fondacija Tempus – EPALE nacionalni tim za podršku 21. decembra 2022. godine organizuje Nacionalnu EPALE konferenciju pod nazivom Inovativni pristupi razvoju veština. Konferencija se održava uživo u hotelu 88 Rooms, u Beogradu.

U fokusu Nacionalne EPALE konferencije ove godine su teme posvećene razvoju veština u obrazovanju odraslih, sa posebnim osvrtom na inicijative i inovativne prakse za unapređenje i prekvalifikaciju, fleksibilne puteva učenja, dizajn kombinovanog učenja, sticanje kvalifikacija i usvajanje mikrokvalifikacija. Uz niz inspirativnih plenarnih izlaganja predavača iz zemlje i inostranstva, u okviru konferencije biće održana i panel diskusija na temu „Umeće i veštine prenošenja znanja“ koja će okupiti stručnjake iz različitih okruženja u obrazovanju odraslih i pokrenuti diskusiju o dobrim praksama, metodama, iskustvima, alatima, kao i psihologiji prenošenja znanja. Agendu događaja možete pogledati ovde.

Skup je akreditovan i namenjen učesnicima koji su aktivni u oblasti obrazovanja odraslih, zaposlenima u školama za osnovno i srednje obrazovanje odraslih, centrima za obrazovanje odraslih, javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih, institucijama koje pružaju usluge profesionalnog usavršavanja nastavnicima, zatim institucijama koje sprovode istraživanja u oblasti obrazovanja odraslih, kao i drugim javnim institucijama i organizacijama civilnog društva koje rade u ovoj oblasti.

Učešće na konferenciji je besplatno, a broj učesnika na događaju je ograničen. Prilikom odobravanja prijava učesnika vodiće se računa o raznovrsnosti ciljne grupe odraslih polaznika sa kojima organizacija radi, zastupljenosti učesnika iz različitih tipova organizacija, o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti, kao i o vremenu prijavljivanja. 

Za učesnike iz Srbije koji nemaju prebivalište u Beogradu, a kojima je prethodno prihvaćena prijava, postoji mogućnost refundiranja putnih troškovi u skladu sa procedurama Fondacije Tempus, o čemu će svi učesnici čija je prijava prihvaćena biti detaljno obavešteni. 

Zainteresovani mogu da se prijave putem registracionog formulara, a prijavljivanje je otvoreno do srede, 7. 12. 2022. godine do 23:59

Sve dodatne informacije možete da dobijete upitom na imejl-adresu: adult-education@tempus.ac.rs ili pozivom na broj telefona: 011 33 42 430, opcija 3. 

Skip to content