Poziv za učešće na Nacionalnoj EPALE konferenciji„Transverzalne veštine – kompetencije za celoživotno učenje“

Fondacija Tempus – EPALE nacionalni tim za podršku 31. januara 2024. godine organizuje Nacionalnu EPALE konferenciju pod nazivom Transverzalne veštine – kompetencije za celoživotno učenje. Konferencija se održava uživo u Hotelu M, Bulevar Oslobođenja 56a, u Beogradu.

U skladu sa Godišnjim planom obrazovanja odraslih u Republici Srbiji i prioritetima u Evropskoj godini veština, u fokusu ovogodišnje Nacionalne EPALE konferencije su teme koje obuhvataju inicijative za razvoj mekih i prenosivih veština sa osvrtom na kritičko razmišljanje, medijsku pismenost, rešavanje problema i timski rad; razmatranje fleksibilnih puteva učenja i inovativnih praksi za unapređenje i prekvalifikaciju odraslih u cilju podsticanja razvoja celoživotnog pristupa učenju, sticanja potrebnih znanja i kvalifikacija koje bi odgovorile na potrebe tržišta rada, doprinele ličnom i profesionalnom razvoju pojedinaca i društva u celini.

Na godišnjoj EPALE konferenciji biće predstavljene aktuelne stručne teme sa ciljem da doprinesu unapređenju kompetencija praktičara u oblasti obrazovanja odraslih i njihovog rada u ustanovama koje sprovode obrazovne programe i pokreću inicijative za usavršavanje veština, lični i profesionalni razvoj odraslih, inkluziju i osnaživanje niskokvalifikovanih odraslih i odraslih iz osetljivih grupa kojima je potrebna podrška. Uz plenarna izlaganja predviđene su tri interaktivne radionice sa namerom da radom u grupi učesnici budu podstaknuti da podele iskustva, diskutuju i razmotre okvir kompetencija koje opisuju koncept celoživotnog učenja. Agendu događaja možete da preuzmete ovde.

Konferenciju je akreditovao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i namenjena je praktičarima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama sa programima i obukama za obrazovanje odraslih, nastavnicima i stručnim saradnicima koji su članovi timova za karijerno vođenje i savetovanje, motivaciju i profesionalnu orijentaciju odraslih, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva koje razvijaju i sprovode obrazovne programe za odrasle.

Učešće na konferenciji je besplatno, a broj učesnika na događaju je ograničen. Prilikom odobravanja prijava učesnika vodiće se računa o raznovrsnosti ciljne grupe odraslih polaznika s kojima organizacija radi, zastupljenosti učesnika iz različitih tipova organizacija, te o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti, kao i o vremenu prijavljivanja. 

Učesnicima iz Srbije koji nemaju prebivalište u Beogradu, a kojima je prethodno prihvaćena prijava biće refundirani putni troškovi u skladu sa procedurama Fondacije Tempus, o čemu će biti detaljno obavešteni nakon konferencije. 

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem registracionog formulara. Prijavljivanje je otvoreno do ponedeljka, 15. januara 2024. godine do 23.59. 

Sve dodatne informacije mogu da se  dobiju slanjem imejla na adresu 

adult-education@tempus.ac.rs ili pozivom na broj telefona 011 33 42 430, opcija 3. 

Skip to content