Poziv za učešće na TCA događaju “Cross Over – Training for Quality in Strategic Cooperation Across Sectors for the Youth Field” u Budimpešti


Mađarska Nacionalna agencija za Erazmus+ program i Evropsku inicijativu za solidarnost organizuju TCA trening “Cross Over – Training for Quality in Strategic Cooperation Across Sectors for the Youth Field” u Budimpešti od 7. do 11. septembra 2021. godine.

Cilj ovog treninga je da doprinese poboljšanju kvaliteta pripreme i sprovođenja Erazmus+ KA2 projekata partnerstva za saradnju u oblasti mladih i postizanju većeg pozitivnog uticaja razvijenih projekata na različitim nivoima relevantnim za mlade i polje omladinskog rada.

Trening će biti usmeren na sledeće aktivnosti:

  • Pružanje podrške učesnicima u razvoju KA2 projekata (Partnerstva za saradnju u oblasti mladih i Mala partnerstva u oblasti mladih) u međunarodnom kontekstu, sa posebnim fokusom na očekivanja i karakteristike KA2 u novom Erazmus+ programu;
  • Istraživanje aspekata kvaliteta KA2 sektorskih ili međusektorskih projekata u oblasti mladih;
  • Upoznavanje sa primerima KA2 projekata koji se realizuju;
  • Razmenu dobrih praksi, umrežavanje i izgradnju partnerstava.

Seminar je namenjen omladinskim radnicima, trenerima, omladinskim liderima, rukovodiocima projekata iz omladinskog sektora ili drugih polja (starijim od 18 godina) koji su spremni da sarađuju na razvoju omladinskog sektora.

Od učesnika se očekuje:

  • Iskustvo u planiranju, realizaciji, evaluaciji KA2 projekata,
  • Da su povezani sa nekom organizacijom iz omladinskog sektora u Srbiji,
  • Da imaju početni koncept KA2 projekta (Partnerstva za saradnju u oblasti mladih i Mala partnerstva u oblasti mladih),
  • Rad na engleskom jeziku i učestvovanje na treningu u celosti (od 7. do 11. septembra).

Ova aktivnost predstavlja TCA (training and coopetarion activity) aktivnost u okviru Erazmus+ programa. Više o ovim aktivnostima uopšteno možete pročitati ovde. Tokom trajanja ovog TCA treninga, organizator pokriva troškove smeštaja i ishrane učesnika dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).

U slučaju da uslovi pandemije onemoguće održavanje treninga uživo, trening će se održati onlajn.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem registracionog formulara do nedelje 1. avgusta u 23:59 časova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa prijavom možete nam se obratiti putem mejla tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content