Poziv za učestvovanje na godišnjoj eTwinning konferenciji na temu „Media Literacy and Disinformation“

Godišnja eTwinning konferencija koju organizuje eTwinning Centralni tim za podršku organizuje se u periodu od 28. do 30. oktobra 2021. godine, na temu „Media Literacy and Disinformation“.

Konferencija se održava onlajn. Na ovoj konferenciji omogućeno je učešće 4 nastavnika iz Republike Srbije.

Zainteresovani kandidati treba da ispune sledeće uslove za prijavljivanje:

  • da rade u osnovnoj školi, srednjoj školi ili predškolskoj ustanovi u Republici Srbiji;
  • da su registrovani na eTwinning portalu;
  • da učestvuju na barem jednom evropskom eTwinning projektu;
  • da dobro govore engleski jezik.

Prilikom odabira učesnika, prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu učestvovali na eTwinning konferencijama, seminarima i radionicama. Kriterijum za selekciju učesnika će biti i poznavanje engleskog jezika, motivacija za učešće u seminaru kao i iskustvo na eTwinning portalu.

Sa kandidatima koji ispunjavaju navedene uslove i koji su ušli u uži izbor, na osnovu celokupne prijave, biće obavljen razgovor na engleskom jeziku putem platforme Teams. Konačnu odluku o odabiru učesnika eTwinning nacionalni tim za podršku u Republici Srbiji će doneti na osnovu celokupne prijave kandidata i obavljenih razgovora.

Prijavljivanje za učešće na konferenciji otvoreno je do 2. septembra 2021. godine u 12:00 časova, a vrši se putem registracionog formulara.

O ishodu prijave će, putem imejla, biti obavešteni samo kandidati koji su ušli u uži izbor.

Podrazumevaće se da izabrani kandidati aktivno prate konferenciju onlajn.

Nakon konferencije, učesnik ima obavezu da u školi u kojoj radi pokrene jedan eTwinning projekat i predstavi iskustva sa konferencije, najkasnije do kraja 2021. godine. Dokaz o tome, u vidu fotografije sa predavanja i sl, treba da dostavi na imejl adresu etwinning@tempus.ac.rs.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti eTwinning nacionalnom timu za podršku u Republici Srbiji putem telefona i e-pošte:
011/3342 430
E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs

Skip to content