Predstojeće TCA aktivnosti u sektoru obrazovanja

Training and Cooperation Activities (TCA) su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje su sastavni deo Erazmus+ programa.

U nastavku vesti pogledajte tri poziva za TCA događaje otvorena za prijave pojedinca iz Srbije aktivnih u sektoru obrazovanja.

„Internacionalizacija obrazovanja: doprinos programa Erazmus+ ”
04.05. do 06.05.2022. godine u Portugalu

Portugalska nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje međunarodni sastanak „Internacionalizacija obrazovanja: doprinos programa Erazmus+” od 04.05. do 06.05.2022. godine u Faru.

Glavne teme sastanka su unapređenje kvaliteta, definisanje i razvoj evropske dimenzije unutar organizacija, pitanje internacionalizacije i druga pitanja od zajedničkog interesa (kao što je program menadžment, osiguranje kvaliteta i sl.).

Poziv je namenjen predstavnicima obrazovnih institucija, državnih organa, akademskih udruženja, profesionalnih tela, studentskih organizacija i drugima koji se bave internacionalizacijom obrazovanja u sektorima opšteg, stručnog, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Zainteresovani mogu pronaći više informacija i prijaviti se na SALTO platformi. AŽURIRANO: Rok za prijavu je 25.04.2022.

„Digital literacy in teaching, learning and the administration of the Erasmus+ Programme“
12.05. do 13.05.2022. onlajn

Nemačka nacionalna agencija za Erazmus+ u visokom obrazovanju organizuje onlajn TSA događaj „Digital literacy in teaching, learning and the administration of the Erasmus+ Programme” koji se održava 12.05. i 13.05.2022. godine.

Aktivnosti će biti podeljene na 2 dana namenjena različitim ciljnim grupama, a učesnici mogu učestvovati na jednom ili oba dana, u zavisnosti od interesovanja.

Prvog dana aktivnosti će se ticati digitalne pismenosti u administraciji visokog obrazovanja sa fokusom na Ključnu akciju 1: Mobilnost pojedinaca. Namenjene su za koordinatore univerziteta i odeljenja, osoblje međunarodnih kancelarija, Erazmus+ koordinatore i administrativno osoblje.

Drugog dana aktivnosti će se ticati digitalne pismenosti u učenju i nastavi sa fokusom na Ključnu akciju 2: Saradnja za inovacije i razmenu dobrih praksi i Ključnu akciju 3: Podrška za reformu politika. Namenjene su za koordinatore projekata, početnike i druge zainteresovane pojedince aktivne u sektoru visokog obrazovanja.

Više informacija i može se naći na ovoj objavi Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na konferenciji popunjavanjem registracionog formulara. Rok za prijavu je 20.04.2022.

„Uloga karijernog vođenja u tranziciji učenika na institucije stručnog obrazovanja i obuka”
13.06. do 15.06.2022. godine u Kopenhagenu

Danska Nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje studijsku posetu „Uloga karijernog vođenja  u tranziciji učenika na institucije stručnog obrazovanja i obuka” od 13.06. do 15.05.2022. godine u Kopenhagenu.

Studijska poseta će nastojati da prikaže primere dobre prakse sa fokusom na teme uloge karijernog vođenja u tranziciji na stručno obrazovanje, u povećanju atraktivnosti ustanova stručnog obrazovanja kao i značaju međusektorske saradnje.

Namenjena je praktičarima karijernog vođenja i savetovanja, naročito onima aktivnim u ustanovama stručnog obrazovanja (savetnicima, stručnim saradnicima, pedagozima, psiholozima, nastavnicima i sl.).

Zainteresovani mogu pronaći više informacija i prijaviti se na SALTO platformi. Rok za prijavu je 27.04.2022.

Napomene:

Broj mesta na TCA aktivnostima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja kao i poznavanju engleskog jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Za TCA događaje na koje se putuje u inostranstvo Fondacija Tempus pokriva 95% troškova vezanih za učešće na događaju dok su učesnici, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće.

Radi apliciranja na TSA događaje koja se vrše preko SALTO platforme, neophodno je najpre registrovati nalog na istoj.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content