Predstojeće TCA aktivnosti za omladinski sektor

Training and Cooperation Activities (TCA) su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije, istraživanja) koje su sastavni deo Erazmus+ programa.

U nastavku vesti pogledajte pozive za dva TCA događaja otvorene za prijave pojedinca iz Srbije aktivnih u polju omladinskog rada.

„InterCity Youth konferencija – Participacija 3.0”
27.06. do 29.06.2022. godine u Ljubljani

Konferencija „InterCity Youth – Participacija 3.0”  održava se od 27.06. do 29.06. 2022. u Ljubljani kao jedna od TCA aktivnosti u okviru Europe Goes Local inicijative. Konferenciju organizuju slovenačka nacionalna agencija Movit, Kancelarija Republike Slovenije za mlade i Grad Ljubljana.

Ovaj događaj je prilika namenjena predstavncima lokalnih samouprava i drugim akterima omladinske politike na lokalnom nivou da upoznaju kolege iz Evrope i sa njima razgovaraju na temu  unapređivanja participativnog rada sa mladima.

Za više informacija i detalje programa posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na konferenciji popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi. Rok za prijavu je 24.04.2022.

„Youth Work Recovery konferencija“
13.06. do 16.06.2022. godine u Helsinkiju

Finska nacionalna agencija za Erazmus+ će biti domaćin „Youth Work Recovery konferencije“ od 13.06. do 16.06.2022. u Helsinkiju.

Konferencija će se baviti efektima krize izazvane pandemijom Korona virusa na oblast omladinskog rada iz perspektiva različitih aktera i tragati za načinima razvoja, osnaživanja i oporavka omladinskog sektora u post-pandemijskom periodu.

Konferencija je namenjena pojedincima koji se bave osmišljavanjem, razvijanjem i/ili implementacijom programa/projekata usmerenih na post-pandemijski oporavak omladinskog rada i kao takvi mogu aktivno da doprinesu konferenciji bilo iz perspektive politike, prakse, programa i/ili istraživanja.

Za više informacija i detalje programa posetite objavu na SALTO platformi.

Zainteresovani mogu da se prijave za učešće na konferenciji popunjavanjem registracionog formulara na SALTO platformi. Rok za prijavu je 25.04.2022.

Napomene:

Broj mesta na TCA konferencijama je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja kao i poznavanju jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

Tokom trajanja TCA događaja organizatori pokrivaju troškove smeštaja i hrane učesnika dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content