Predstojeće TCA aktivnosti za sektor mladih

Training and Cooperation Activities (TCA) su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije) koje su sastavni deo Erazmus+ programa. U nastavku vesti pogledajte pozive za TCA događaje otvorene za prijave pojedinaca iz Srbije aktivnih u sektoru mladih.

„Mobility Taster for Inclusion Organisations – SEE – N-Macedonia” od 10. do 14. oktobra 2022. godine u Skoplju

Ova obuka namenjena je pojedincima aktivnim u omladinskom sektoru koji do sada nisu imali iskustva sa organizovanjem projekata mobilnosti, a čija su ciljna grupa mladi iz osetljivih grupa. Na ovom treningu biće predstavljene mogućnosti koje pružaju Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost mladim ljudima iz osetljivih grupa generalno, kao i načini finansiranja projekata inkluzije u sektoru mladih. Učesnici će takođe imati priliku da stupe u kontakt sa drugim organizacijama koje se bave inkluzijom u omladinskom sektoru.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za više informacija i prijavu posetite objavu na SALTO Youth platformi.

Rok za prijavu je 1.9.2022.

„Europe goes local Project Lab” od 19. do 21. oktobra 2022. godine u Nemačkoj

„Europe goes local“ (EGL) je dugoročni projekat Nemačke Nacionalne agencije za Erazmus+ i Evropsku inicijativu za solidarnost, koji ima za cilj podizanje kvaliteta omladinskog rada kroz povećanu saradnju između različitih aktera na lokalnom nivou.

Ovaj događaj ima za cilj da pruži informacije i obuku  o mogućnostima i načinima korišćenja evropskih programa mobilnosti, da predstavi dobre prakse u korišćenju programa sa fokusom na omladinskom radu na lokalnom nivou, da podrži izgradnju partnerstava i povezivanje, da omogući razvoj projekata i obezbedi direktni kontakt i podršku mreže Nacionalnih agencija potencijalnim korisnicima i promoterima projekata.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za više informacija i prijavu posetite objavu na SALTO Youth platformi.

Rok za prijavu je 5.9.2022.

„Erasmus Goes Greener Seminar“ od 23. do 28. oktobra 2022. godine u Mađarskoj

„Erasmus Goes Greener” inicijativa ima za cilj da istraži na koji način projekti u okviru Erazmus+ i Evropske inicijative za solidarnost mogu biti ekološki osvešćeniji i odgovorniji. Ova TCA aktivnost će obuhvatiti obuku, terensku posetu i elemente seminara i pružiti priliku omladinskim radnicima da se upoznaju sa postojećim praksama i otkriju načine na koje mogu učiniti svoje projekte, organizacije i omladinski rad ”zelenijim”.

Seminar je namenjen pojedincima aktivnim u sektoru mladih – omladinskim radnicima, projektnim menadžerima i/ili koordinatorima i predstavnicima nevladinih organizacija koji imaju iskustvo u razvoju projekata i koji su motivisani da organizuju omladinske projekte na ekološki osvešćen i održivi način.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za više informacija i prijavu posetite objavu na SALTO Youth platformi.

Rok za prijavu je 28.8.2022. 

VAŽNO: 

U sektoru mladih, pre prijave za učešće na TCA događajima za oblast mladih preko SALTO Youth portala, neophodno je da pojedinac registruje svoju organizaciju i sebe na pomenutom portalu. Podaci o organizaciji kojoj pojedinac pripada automatski će se pojaviti u svim prijavama za događaje za koje taj pojedinac konkuriše.

Napomene:

Broj mesta na TCA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja kao i poznavanju jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Tokom trajanja TCA događaja organizatori pokrivaju troškove smeštaja i hrane učesnika dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije (učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content