Predstojeće TCA aktivnosti za sektor obrazovanja

Training and Cooperation Activities (TCA) su međunarodne aktivnosti (seminari, obuke, konferencije) koje su sastavni deo Erazmus+ programa. U nastavku vesti pogledajte pozive za TCA događaje otvorene za prijave pojedinaca iz Srbije aktivnih u polju formalnog obrazovanja, za koje Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije, dok organizatori pokrivaju troškove smeštaja i hrane učesnika.

Kontaktni seminar „Digital learning for adult learners” od 7. do 10. novembra 2022. godine u Belgiji

Ovaj seminar je namenjen pojedincima iz oblasti obrazovanja odraslih i stručnog obrazovanja i obuka koji će na seminaru imati priliku da pronađu partnere za projekte malih partnerstava koji bi bili podneti u 2023. godini.

Učešće se preporučuje pojedincima iz oblasti obrazovanja odraslih i stručnog obrazovanja i obuka koji su zainteresovani za proces digitalne transformacije u svojim ustanovama, žele da uspostave efikasan prelaz na digitalno obrazovanje/obuke i/ili da se fokusiraju na inovaciju i dizajn digitalnog nastavnog sadržaja.

Učesnici će imati priliku da na ovom kontaktnom seminaru bolje razumeju pravila Erazmus+ programa, razviju mreže za buduću saradnju i predloge projekata malih partnerstava, a očekuje se i da seminar podstakne uključivanje novih organizacija u Erazmus+ program.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za prijavu na ovaj seminar popunite registracioni formular.

Rok za prijavu je 11.9.2022.

Kontaktni seminar „Small scale partnerships for special needs schools” od 14. do 17. novembra 2022. godine u Belgiji

Cilj ovog seminara je da pruži priliku predstavnicima škola za učenike sa posebnim potrebama da steknu uvid u izazove i potrebe ovih institucija u Evropi kao i da im pruži podršku za razvijanje projekata malih partnerstava.

Učesnici će imati priliku da unaprede veštine potrebne za rad sa decom i učenicima sa posebnim potrebama, podele svoja iskustva sa ostalim učesnicima, kao i da se bolje upoznaju sa mogućnostima koje pruža Erazmus+ program u oblasti obrazovanja dece i učenika sa posebnim potrebama.

Od učesnika se očekuje znanje engleskog jezika na nivou potrebnom za aktivno učešće na događaju.

Za prijavu na ovaj seminar popunite registracioni formular.

Rok za prijavu je 11.9.2022.

Uputstvo za prijavu preko SALTO platforme:

Najpre na stranici salto-et.net kreirajte nalog koristeći opciju Create Account ili se ulogujte ukoliko već imate kreiran nalog. Prilikom kreiranja naloga potrebno je da u polju Sending National Agency odaberete RS01-Foundation Tempus. Zatim na linku željenog događaja kliknite dugme Apply i na engleskom jeziku popunite formular koji će se otvoriti. Imajte u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Save, a nakon čuvanja je potrebno izabrati i opciju Send.

Napomena:

Broj mesta na TCA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja kao i poznavanju jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs

Skip to content