Prijava za seminare: ”Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju”

Fondacija Tempus organizuje dva seminara sa temom ”Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju”, jedan u Zaječaru i drugi u Beogradu.

Cilj programa je upoznavanje polaznika sa procesom definisanja kvalitetnih ishoda učenja na osnovu definisanih specifičnih kompetencija za određeni stručni profil i planirane prakse tokom međunarodne mobilnosti učenika.

Ovim seminarom želimo da vas podržimo u radu na projektima. Tim povodom govoriće se o sledećim temama:

  • Šta su ishodi učenja?
  • Međunarodna mobilnost (nalaženje partnera, formulisanje ciljeva i ishoda učenja)
  • Definisanje ishoda učenja
  • Predstavljanje Ugovora o učenju (Learning Agreement)
  • Popunjavanje Ugovora o učenju (Learning Agreement)
  • Priznavanje ocena nakon mobilnosti

Seminar u Zaječaru će se održati 23. novembra 2022. godine od 9 do 17 časova. Namenjen je nastavnom i nenastavnom osoblju srednjih škola i srednjih stručnih škola, bez obzira na to da li su već učestvovali u projektima ili ne.
Za prijavljivanje je potrebno popuniti registracioni formular, koji će biti otvoren do 16.novembra u ponoć. Agendu događaja možete da pogledati ovde

Seminar u Zaječaru realizovaće se u prostorijama Tehničke škole, Kneginje Ljubice 3-5.

Seminar u Beogradu će se održati 5. decembra 2022. godine, takođe od 9 do 17 časova, a registracioni formular će biti otvoren do 27.novembra 2022. u ponoć. Agendu događaja možete da pogledate ovde.

Seminar u Beogradu realizovaće se u prostorijama hotela Palas, Topličin venac 23.

Seminari su besplatni i akreditovani od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – svaki je u trajanju od jednog dana i nose po 8 bodova.
Maksimalan broj učesnika je 30. Učesnici će biti birani po vremenu prijave.

Za dodatne informacije možete se obratiti sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus na schools-vet@tempus.ac.rs.

Skip to content