Prijava za TCA seminar ”Digital Wellbeing for Educators”

Mađarska Nacionalna agencija za Erazmus+ program i Evropsku inicijativu za solidarnost organizuje TCA događaj ”Digital Wellbeing for Educators od 30. marta do 01. aprila 2022. godine u Budimpešti.

Događaj je namenjen nastavnicima koji rade u oblasti opšteg obrazovanja, sa ciljem podizanja kvaliteta Erazmus + projekata u oblasti digitalne edukacije kao jednog od prioriteta Erazmus+ programa.

Projekti u oblasti opšteg obrazovanja susreli su se sa brojnim izazovima koji su nastali kao posledica iznenadnog prelaska na onlajn nastavu i učenje na daljinu, zbog pandemije COVID-19. Aktivnosti u okviru ovog događaja biće usmerene na jačanje digitalnih veština i kompetencija, podizanje svesti o značaju digitalizacije, kao i upoznavanje sa visokokvalitetnim digitalnim sadržajima i inovativnim alatima. Takođe, biće pružena podrška učesnicima pri korišćenju postojećih Erazmus+ platformi, kao što su eTwinning i School Education Gateway.

Pre samog događaja biće organizovan multimodularni kurs, posredstvom onlajn platforme Canvas, gde će se interaktivnim učenjem i praktičnom podrškom, učesnici pripremiti za predstojeće aktivnosti.

Rok za prijavu je 21. februar 2022. godine, a prijave se podnose putem formulara na sajtu salto-et.net.

Preduslov za prijavu je poznavanje engleskog jezika.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU

Na sajtu salto-et.net kliknite dugme Log in u gornjem desnom uglu i kreirajte nalog koristeći opciju Create Account, a ukoliko već imate kreiran nalog, ulogujte se. Prilikom kreiranja naloga, potrebno je da navedete sektor – u ovom slučaju SE (School Education). Potom na profilu TSA događaja “Digital Wellbeing for Educators” kliknite na dugme Apply u donjem desnom uglu i popunite registracioni formular koji će se potom otvoriti.

Pre nego što pošaljete prijavu, proverite da li ste popunili sva polja na engleskom jeziku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

E-pošta: Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje: schools-vet@tempus.ac.rs

Skip to content