Produžen konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane nastavnike i druge učesnike koji se bave jezičkim obrazovanjem da je produžen konkurs za dodelu Evropske jezičke oznake (engl. European Language Label – ELL). Novi rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2023. godine do kraja dana.

Evropska jezička oznaka je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština. U ovoj inicijativi učestvuju države koje punopravno učestvuju u programu Erazmus+. Oznaka se dodeljuje u Srbiji jednom u dve godine, a nazive projekata/inicijativa koji su nagrađeni i pohvaljeni na konkursima 2019. i 2021. možete da pogledate ovde.

Za Jezičku oznaku mogu da se prijave projekti/inicijative koji su završeni u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2022. Takmičenje je otvoreno samo za projekte/inicijative iz Republike Srbije. Na konkurs mogu da se prijave projekti/inicijative koji se odnose na nastavu ili učenje engleskog, nemačkog, francuskog, ruskog, španskog ili italijanskog jezika.

Za učešće na konkursu potrebno je da popunite elektronski prijavni formular, a u tekstu konkursa, koji se nalazi ovde, dostupne su detaljnije smernice i uputstva za prijavu kao i kriterijumi za dodelu Evropske jezičke oznake za 2023. godinu. S obzirom na to da se tekst u elektronskom prijavnom formularu ne čuva automatski, ovde možete da pronađete pomoćni prijavni formular koji može da Vam posluži da osmislite prijavu pre nego što popunite elektronski prijavni formular.

Pre slanja elektronskog prijavnog formulara potrebno je da popunite i obrazac za registraciju podnosilaca prijava koji se nalazi na ovom linku, kao i saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koja se nalazi ovde. Obrazac za registraciju podnosilaca prijave treba da se popuni, odštampa, potpiše i overi pečatom ustanove (osim u slučaju fizičkih lica – pojedinaca gde overa pečatom nije potrebna), dok saglasnost treba da se potpiše i skenira. Oba dokumenta, u skeniranoj elektronskoj kopiji, treba da se priključe elektronskom prijavnom formularu.

Nakon pristizanja prijava i ocena komisije objavićemo rezultate konkursa za Evropsku jezičku oznaku, a svečanu dodelu priznanja organizovaćemo u decembru 2023. godine.

Sva pitanja u vezi sa konkursom možete da nam dostavite na imejl-adresu jezici@tempus.ac.rs.

Skip to content