Produžetak roka za Erazmus+ projekte mobilnosti (KA1)

Evropska komisija produžila je rok za podnošenje svih tipova projekata mobilnosti Erazmus+ programa (ključna aktivnost 1) u prvom konkursnom roku za 2021. godinu.

Umesto 11. maja, novi rok za podnošenje predloga projekata mobilnosti sada je 18. maj u podne, po srednjoevropskom vremenu.

Odluka o produžetku roka doneta je zbog tehničkih problema sa platformom za popunjavanje projektnih prijava.

Produžetak roka se odnosi  na sledeće vrste projekata:

 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast opšteg obrazovanja – KA121-SCH;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA121-VET;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast obrazovanja odraslih – KA121-ADU;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff )– za oblast opšteg obrazovanja – KA122-SCH;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff )– za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA122-VET
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff )– za oblast obrazovanja odraslih – KA122-ADU;
 • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja – KA130-HED;
 • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih zemalja – KA131-HED;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ogranizacije u sektoru mladih – KA151-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: omladinske razmene – KA152-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: mobilnost omladinskih radnika – KA153-YOU;
 • Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih – KA154-YOU.

Elektronskim formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Skip to content