Produžetak roka za Erazmus + projekte partnerstava za saradnju (KA2)

Evropska komisija produžila je rok za podnošenje svih tipova projekata partnerstava za saradnju Erazmus+ programa (ključna aktivnost 2) u drugom konkursnom roku za 2021. godinu.

Umesto 3. novembra, novi rok za podnošenje predloga projekata strateških partnerstava sada je 5. novembar u podne, po srednjoevropskom vremenu.

Odluka o produžetku roka doneta je zbog tehničkih problema sa platformom za popunjavanje projektnih prijava.

Produžetak roka se odnosi  na sledeće vrste projekata:

  • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
  • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)
  • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
  • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
  • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Formularima preko interneta možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EU login nalog.

Skip to content