Produžetak roka za podnošenje 7 tipova projekata u okviru Erazmus+ programa

Usled tehničkih problema prilikom elektronskog podnošenja projektnih prijava, Izvršna agencija Evropske komisije produžila je rokove za podnošenje projektnih prijava iz sledećih delova Programa:

  • Partnerstva za saradnju koje podnose evropske nevladine organizacije u oblasti obrazovanja i obuka, novi rok: 15. jun 2021. u 17:00;
  • Partnerstva za saradnju koje podnose evropske nevladine organizacije u oblasti mladih, novi rok: 15. jun 2021. u 17:00;
  • Partnerstva za saradnju u oblasti sporta, novi rok: 17. jun 2021. u 17:00;
  • Mala partnerstva u oblasti sporta, novi rok: 17. jun 2021. u 17:00;
  • Neprofitni evropski sportski događaji, novi rok: 17. jun 2021. u 17:00;
  • Erazmus Mundus zajednički master programi: 17. jun 2021. u 17:00;
  • Mere za razvoj Erazmus Mundus zajedničkih master programa, novi rok: 17. jun 2021. u 17:00.

Za više informacija pogledajete odgovarajuću sekciju u okviru portala  Funding and Tender Opportunities Portal (F&TP)

Skip to content