Projektna akademija za pripremu KA2 projekata partnerstava u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih

Фондација Темпус од 19. до 21. jануара организује пројектну академију намењену подршци корисницима који намеравају да се пријаве за КА2 пројекте партнерстава у областима општег, стручног и образовања одраслих,  у оквиру позива програма Еразмус+ за 2022. годину. Пројектна академија намењена школама за писање КА2 партнерских пројеката трајаће три дана и имаће следеће циљеве:

 • подизање капацитета установа за писање КА2 пројеката и изградњу партнерстава у областима општег образовања и школа, стручног образовања и обука и образовања одраслих;
 • развијање иницијалних идеја учесника до предлога пројеката за КА2 партнерства;
 • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА2 пројеката партнерстава.

Учесници академије ће по завршетку моћи да:

 • разликују врсте КА2 пројеката и да одаберу прави тип пројекта за своју идеју;
 • овладају процедурама за подношење пројеката партнерстава;
 • примене правила за писање буџета пројекта за КА2 партнерства;
 • разраде већ осмишљене најважније делове пројектне пријаве;
 • раде на даљем унапређењу своје пројектне пријаве.

Пројектна академија ће се одржати од 19. до 21. јануара у Београду  (тачну локацију ћемо Вам јавити накнадно). Пријављивање је могуће искључиво путем регистрационог формулара. У оквиру регистрационог формулара потребно је приложити и нацрт пројектне идеје.

Рок за пријаву је 09. јануар до 23:59 часова.

Број учесника је ограничен на 40, а могуће је да свака институција има 2 представника.

Критеријуми за одабир учесника биће следећи:

 • квалитет пројектне идеје (усклађеност приоритета, циљева, очекиваних исхода, изводљивост пројекта и релевантност за Стратегију развоја образовања);
 • раније искуство у пројектима институције;
 • квалитет потенцијалног конзорцијума.

Неопходан услов за присуство академији је потврда директора установе да су два учесника именована за представнике институције. Номинацију директора можете приложити (закачити) у регистрационом формулару приликом пријављивања или најкасније 3 радна дана након обавештења да сте ушли у ужи избор учесника академије. Модел дописа директора можете преузети овде.

Трошкови смештаја ће бити покривени за све учеснике чије је седиште установе ван територије града Београда док ће оброци током радног дела бити обезбеђени за све учеснике. Учесници сами сносе путне трошкове.


Пријаве за пројектну академију могуће су искључиво путем регистрационог формулара и накнадне пријаве неће бити уважене. Молимо све заинтересоване да благовремено, пре истека рока за пријаву, обавесте Групу за опште, стручно и образовање одраслих уколико имају техничких проблема са попуњавањем регистрационог формулара.

За све додатне информације, можете контактирати Фондацију Темпус телефоном 011 33 42 430, бирајући опцију 3, или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области програма за коју сте заинтересовани:

Опште и стручно образовање и обуке:
schools-vet@tempus.ac.rs

Образовање одраслих:
adult-education@tempus.ac.rs

Skip to content