Radionica ECML-a: „Putanje učenja jezika na ranom uzrastu i povećanje njegove vidljivosti”

U okviru četvorogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (engl. Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu (ECML) organizuje radionicu pod nazivom „Putanje učenja jezika na ranom uzrastu i povećanje njegove vidljivosti” (engl: Young children’s language learning pathways – Making early language learning visiblekoja će se održati 15. i 16. marta 2023. godine u Gracu.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde. Molimo Vas da pre prijavljivanja pročitate detaljan opis radionice i uslove za učešće.

Rok za prijave je 10. januar 2023. do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Cilj ove radionice je da učesnicima pruži priliku da revidiraju ključne principe i aktivnosti za nastavnike i edukatore kako bi u okviru obrazovnih sistema načini učenja jezika na ranom uzrastu (od 3. do 12. godine) postali vidljivi. Oni će moći da razgovaraju o ključnim principima i aktivnostima, kao i o alatima za samovrednovanje koji su kreirani sa ciljem da pruže podršku nastavnicima i edukatorima u procenjivanju svog obrazovnog konteksta i iskustva, i načina na koje mogu da ih iskoriste i doprinesu osnaživanju mlađe dece u pogledu razvoja višejezičnih kompetencija, višejezičnih praksi i interkulturne svesti.

Poziv je namenjen stručnjacima koji rade u predškolskom ili osnovnom obrazovanju ili sarađuju sa ovim sektorima.

Potrebna iskustva i kompetencije za učešće na radionici

Učesnici radionice treba da imaju skorašnje ili aktuelno iskustvo u oblasti obrazovanja na ranom uzrastu (od 3. do 12. godine) i promovisanju višejezičnih kompetencija i praksi u okviru obrazovnog sistema (kao istraživači, pripadnici interesnih grupa, nastavnici, edukatori nastavnika ili donosioci odluka). Takođe, treba da pokažu interesovanje za promovisanje i razvijanje višejezičnih kompetencija na ranom uzrastu (od 3. do 12. godine) u okviru obrazovnog sistema kao i da poznaju evropske instrumente ili da žele da se upoznaju sa evropskim instrumentima koji se tiču prepoznavanja načina za učenje jezika na ranom uzrastu i pružanja podrške, uključujući (ali ne isključivo) i jezike na kojima se odvija nastava, dodatne jezike koji se uče u okviru obrazovnog sistema kao i jezike kućnog okruženja i/ili zajednice.

Pre radionice, od učesnika se očekuje se upoznaju sa ključnim principima i aktivnostima,  i radnim verzijama alata i tekstova za samovrednovanje, kao i da pripreme povratne informacije o njima.

U toku same radionice, učesnici će razgovarati o ključnim principima i aktivnostima za povećanje vidljivosti načina za učenje jezika na ranom uzrastu u obrazovnom sistemu i davaće predloge za njihovo unapređivanje.

Nakon radionice, učesnici će učestvovati u isprobavanju, daljem razvoju i diseminaciji materijala, kao i prikupljanju povratnih informacija i primera iz svog konteksta.

Radni jezici radionice su engleski i francuski, i potrebno je da jezički nivo učesnika bude najmanje B2. Biće obezbeđen simultani prevod sa jednog jezika na drugi.

Ukoliko imate pitanja vezana za popunjavanje prijave ili događaj, možete nam se obratiti putem imejl adrese: jezici@tempus.ac.rs.

Skip to content