RADIONICA ZA PRIPREMU KA2 MALIH PARTNERSTAVA U OBLASTIMA OPŠTEG, STRUČNOG I OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA 2021. GODINU

Fondacija Tempus, u četvrtak, 29. aprila 2021. godine organizuje jednodnevnu radionicu za pisanje KA2 malih partnerstava u opštem, stručnom i obrazovanju odraslih.
Radionica je namenjena predstavnicima škola, predškolskih ustanova i drugih institucija i udruženja aktivnih u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, a koji planiraju da konkurišu za projekte KA2 malih partnerstava u ovim oblastima u tekućem konkursnom roku.

Usled pandemije koronavirusa, radionica će ove godine biti održana u onlajn formatu.

Radionica će biti održana od 11.00-16:00 časova.
Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara koji možete naći na ovom linku. Rok za prijavu je petak, 23. april 2021. godine, do 12:00 časova.


Broj učesnika je ograničen na 30, tako da svaka institucija ima po jednog predstavnika. Pri izboru učesnika prednost će imati institucije koje do sada nisu učestvovale u projektima, kao i one čiji predstavnici nisu prisustvovali radionicama organizovanim u okviru prethodnih poziva. U okviru registracionog formulara je potrebno priložiti i sažet nacrt projektne ideje. Kratak opis projektne ideje će takođe biti jedan od kriterijuma selekcije za učešće na onlajn radionici, kako bi se omogućilo učešće predstavnika projektnih timova koji rade na konkretnoj prijavi, te im je obuka najpotrebnija.


Po završetku radionice, učesnici će moći da:
  1. ovladaju procedurama za podnošenje projekata u okviru KA2 malih partnerstava u oblastima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih i podnesu prijavu u skladu sa tehničkim zahtevima;
  2. nauče pravila za pisanje budžeta u okviru KA2;
  3. saznaju kriterijume selekcije KA2 projekata;
  4. upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA2 malih partnerstva u oblastima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih i primene stečena saznanja u razradi svoje projektne ideje;
  5. informišu se o podršci koju nudi Fondacija Tempus u procesu pisanja projekata.

Prisustvovanje radionici je besplatno.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, opcija 3 ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti za koju ste zainteresovani:
Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje:
schools-vet@tempus.ac.rs
Obrazovanje odraslih:
adult-education@tempus.ac.rs

Skip to content