Poziv na dve virtuelne Erazmus+ radionice u oblasti mladih u aprilu

Fondacija Tempus tokom aprila organizuje dve virtuelne radionice sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za podnošenje KA1 projekata za aktivno učešće mladih i KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih u okviru novog sedmogodišnjeg Erazmus+ programa EU koji će se sprovoditi u periodu od 2021. do 2027. godine.

Usled pandemije koronavirusa, radionice će ove godine biti održane u onlajn formatu.

Planirane su dve radionice:

  • 20. aprila će biti organizovana KA1 virtuelna radionica za projekte aktivnog učešća mladih. Ova vrsta projekata pruža mogućnosti za uključivanje mladih iz Srbije u procese donošenja odluka o pitanjima koja ih najviše pogađaju. Od 2021. godine su znatno uvećana sredstva za ovu vrstu projekata. Prijavu za radionicu možete izvršiti popunjavanjem formulara na ovom LINKU. Rok za prijave 15. april do 23:59;
  • 27. aprila će biti organizovana KA2 virtuelna radionica za projekte partnerstva za saradnju u oblasti mladih. Ova vrsta projekata omogućava saradnju Srbije i drugih zemalja sa ciljem sticanja iskustava u međunarodnoj saradnji, jačanjem kapaciteta i kreiranjem visoko kvalitetnih proizvoda intelektualnog rada. Od 2021. godine su znatno uvećana sredstva za ovu vrstu projekata. Prijavu za radionicu možete izvršiti popunjavanjem formulara na ovom LINKU. Rok za prijave 22. april do 23:59.

Polaznici radionice će moći da:

  • razlikuju mogućnosti i tipove projekata u okviru omladinske komponente novog Programa Erazmus+ EU za 2021. godinu;
  • upoznaju sa procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 projekata za aktivnost učešće mladih i KA2 projekata partnerstva za saradnju u oblasti mladih;
  • primene pravila za pisanje budžeta u okviru KA1 projekata za aktivnost učešće mladih i KA2 projekata partnerstva za saradnju u oblasti mladih;
  • informišu se o podršci koju nudi Fondacija Tempus u procesu razrade projektnih ideja.

Obe radionice će biti održane od 11 do 14 časova.

Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pripremu projektnih ideja. Učesnici će naknadno biti obavešteni o načinu pristupanja radionici.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice.

Učešće  na radionicama je besplatno.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Grupu za mlade Fondacije Tempus putem telefona 011 33 42 430, birajući opciju 5, ili mejlom putem adrese youth@tempus.ac.rs
Skip to content