Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2021. godinu: rezultati odabira projekata malih partnerstava (KA210) i partnerstava za saradnju (KA220) za finansiranje – drugi konkursni rok

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira KA2 projekata iz drugog konkursnog roka – 5. novembar 2021. godine: projekti malih partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH), stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET), obrazovanja odraslih (KA210-ADU) i u oblasti mladih (KA210-YOU) i partnerstava za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU).

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok. 

Projekti malih partnerstava i partnerstava za saradnju u oblastima opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, obrazovanja odraslih i oblasti mladih – drugi konkursni rok 2021. godina

 

Skip to content